”Come Together” – en vädjan om gemenskap!

 

Foto: SVT/INGO
Foto: SVT/INGO

 

När årets logotyp och slogan släppes för årets Eurovision var budskapet väldigt talande. Symbolen som fått inspiration från en maskros tillsammans med slogan ”Come together” kan tolkas som en uppmaning till gemenskap, fred och försoning. Kanske är det ett rop på hjälp i ett Europa där motsatsord som fientlighet, krig och konflikt gör sig allt mer gällande.

Årets budskap rimmar också dåligt med hur EBU som organisation fungerat, samt Eurovision som enande kraft i Europa. Den senaste tiden har medier rapporterat om chefer och medarbetare som fått gå då de ställt kritiska frågor kring EBU vilket gett en korrupt eftersmak i munnen. Dessutom har Eurovision som tävling skapat mer konflikter än byggt broar. Det tydligaste exemplet på det är finalomröstningen 2015 där politiska skiljaktigheter färgade av sig i folks buande när poäng delades ut till det Ryska bidraget.

Dock går det aldrig att bortse från glädjen kring musiken, den folkfest och det kulturutbyte som skapas när människor från hela världen samlas. Det är också det som är den verkliga vinsten med att anordna ett Eurovision.