Ammotrack får folk att ’raise their hands’

Ammotrack får igång publiken och de klappar med och lyfter på armarna, men undra om de kan få lika många att höja på händerna som de kan få folk att rösta. Det är ett tätt startfält för rocklåtar och det kan hända att de tar ut varandra. Detta är dock en liten snällare och familjär variant än det Outtriger bjuder på.