Dirigenten som skolmästare

Scenmusiken till Shakespeares Stormen, (ett beställningsverk för Det Kongelige Teater) från 1925 och tondikten Tapiola, skriven 1926 blev tonsättaren Jean Sibelius sista stora verk innan han tystnade som kompositör. Han levde drygt 30 år till och avled 1957 91 år gammal. I söndags spelades framförde Det Kongelige Kapel och Det Kongelige Operakor dessa verk vid en konsert på Store Scene i Operaen i Köpenhamn. Dirigent var Okko Kamu och solister (i Stormen) Hanne Fischer, Kari Dahl Nielsen, Fredrik Bjellsäter, Palle Knudsen och Nicolai Elsberg.

Jean Sibelius är en av de tre stora nordiska tonsättare som var verksamma i 1900-talets början, de två andra är Edward Grieg och Carl Nielsen. De skiljer sig åt i sin utveckling – Grieg stannade i nationalromantiken, Nielsen skapade en tonspråk på klassicistisk grund med viss modernistisk prägel. Sibelius fokuserad på att kontrastera flera teman; hans senare verk är anmärkningsvärda för sin känsla av obruten utveckling med hjälp av tematiska förändringar och härledningar. Det är spännande musik med ekon bakåt och aningar framåt. Konsertens två verk var utmärkta exempel på detta.

 

Men det är också musik som ställer stora krav på interpretationen. Den ska vara intensiv och djärv samtidigt som den tar vara på den romantiska grundklangen. Den ska bära Sibelius allvar men oclså hans lyrik och eleganta ironier, Här lyckades Okko Kamu inte fullt ut. Han blev för skolmästaraktig, taktpinnen blev en pekpinne som tuktade musiker och sångare till sans och besinning. Det kanske hade sitt berättigande i uppförandet av Tapiola, även om man där hade önskat mer energi, men i Stormen blev resultatet på gränsen till förödande. Dramatiken tonades ner, glädjen, dansen, glittret försvann helt. Solisternas insatser var mycket fina – särskilt bör Kari Dahl Nielsens korta insats framhållas – orkesterklangen utsökt, liksom kören men som helhet blev det tråkigt och tyvärr konstnärligt ointressant.

 

 

Jean Sibelius:

TAPIOLA, opus 112

STORMEN

scenmusik till Shakespeares skådespel, opus 109

Dirigent: Okko Kamu

Solister: Hanne Fischer, Kari Dahl Nielsen, Palle Knudsen, Fredrik Bjellsäter, Nicolai Elsberg

Berättare. Kirsten Olesen

Det Kongelige Kapel

Det Kongelige Operakor

Operaen i Köpenhamn, Store Scene 10 oktober 2021

En mästare vid klaviaturen

 

Salzburger Festspiele, Grosses Festspielhaus 5 augusti

Pianorecital med Gregorij Sokolov

Gregorij Sokolov är utan tvivel en av världens förnämsta pianister och han ger omkring 70 konserter varje säsong över hela världen. Men trots det är han inte speciellt känd för den breda publiken. Han vägrar att sätta sig i en inspelningsstudio utan det som finns är upptagningar från hans konserter. Jag hade förmånen att höra honom i gamla Konserthuset i Malmö för drygt 15 år sedan, dels vid en recital, dels som solist i Mozarts Pianokonsert. Sedan dess har han mig veterligen inte konserterat i vår del av världen, så min förväntan var stor inför hans framträdande i Salzburg vid Festspelen.

Grigorij Sokolov vid flygeln

Och min förväntan infriades med råge. Han var fantastisk 2005 och sedan dess har hans pianospel nått om möjligt än högre höjder av perfektion. På programmet stod fyra polonäser av Chopin, opus 26 i ciss-moll, nr 1 och nr 2, opus 44 i fiss-moll och opus 53 i Ass-dur. Samt Sergej Rachmaninovs Tio preludier opus 23. Till detta inte mindre än sex extranummer med verk av Brahms, Chopin, Scrjabin och Bach.

Vad är det som en skiljer en enastående tolkning från en mera ordinär? Skildrat i mätbara variabler är det inte mycket: några mikrosekunders skillnad här och där, några hundradels decibels skillnad i tonstyrka. Men där ligger storheten hos interpreten, att med hjälp av dessa små variabler skapa mästerverket.

Men det är få, om ens några, tolkningar som ger en sådan insikt i verken som Grigorij Sokolovs. När man väl hör hans analys av musiken är den självklar men det krävs ett enastående intellekt, djup musikalitet och dessutom briljant teknik för att komma fram till denna självklarhet och vidarebefordra den till publiken.

Grigorij Sokolovs anslag är perfekt distinkt och med bred dynamik. Hans pedalbehandling är sparsmakad vilket ställer stora krav på legatospel; det finns ingen pedal som kan skyla misstagen. Naturligtvis besitter han en teknisk virtuositet men detta är en självklarhet för dagens pianister. Sokolovs föredrag är djupt allvarligt, han går långt in i musiken och verkar helt främmande för varje form av publikfrierier. Han skapar inte den mest lättlyssnade musiken men få torde nå upp till hans klass i fråga om musikaliskt djup och estetisk fulländning.

Denna recension var publicerad i Skånska Dagbladet 11 augusti

Konserter i coronans tid

Coronasmittan sätter sina spår på många sätt. Malmö Symfoniorkester har möblerat om ganska kraftigt i sitt program för hösten 2020. I stället för Bruckners monumentala åttonde symfoni blev det betydligt beskedligare med Schuberts tvåa, ett ungdomsverk, förvisso inte utan kvaliteter men inte något som man ser som bärande verk vid en symfonikonsert och därefter Robert Schumanns Symfoni nr 1, en komposition som nog måste sägas vara mer intressant ur musikhistorisk än musikalisk synvinkel.

Malmö Symfoniorkester har en vacker klang i sig och Robert Trevinos tolkning av de båda verken måste sägas vara helt igenom korrekt, även om jag vill sätta vissa frågetecken kring tredje satsens menuett i Schubertverket – det blev mer en kavallerichock än en graciös menuett.

Clara Schumann karaktäriserade sin makes första symfoni som ”fylld av ungdomlig kraft”. Det är en kär hustrus beskrivning, ”överdrivet svulstig” är nog ett mer korrekt uttryck. Robert Trevino fick fram både styrkan och svagheterna i kompositionen på ett mycket intressant sätt men stor musik går det verkligen inte att karaktärisera verket som.

Hela konserten var trevlig och lättlyssnad men det var definitivt inte något som sätter djupare spår i minnet. Kanske behövs det åtminstone en liten publik på plats för att skapa en djupare musikalisk upplevelse.

Samtidigt i Helsingborgs Konserthus dirigerade fransmannen Maxime Pascal Helsingborgs Symfoniorkester i en konsert som verkligen blev värd att lägga på minnet. Först Ravels ”Le Tombeau de Couperin”. Elegant, måleriskt, fyllt av energi och en rent enastående orkesterbehandling. Sedan Beethovens 5:e pianokonsert ”Kejsarkonserten” med Olga Kern som solist. Hon visade sig ha perfekt tyngd i anslaget, exakt i detaljerna och komplett grepp om helheten; det var längesedan jag hörde en så gediget fullödig tolkning från estrad och Maxime Pascals handlag med orkestern var direkt utsökt. Trots att den var ganska liten, uppskattningsvis inte mer än 35 musiker fick han fram den rätta beethovenska tyngden i klangen. Dessutom var det en upplevelse att se honom på pulten med hans livliga och medryckande slagteknik.

 

 

Malmö Symfoniorkester

Dirigent: Robert Trevino

Franz Schubert: Symfoni nr 2 i B-dur; Robert Schumann: Symfoni nr 1 i B-dur

Malmö Live konserthus 3 september, streamad konsert.

Helsingborgs Symfoniorkester

Dirigent: Maxime Pascal

Solist: Olga Kern, piano

Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin; Ludwig van Beethoven; Pianokonsert nr 5 ”Kejsarkonserten”

Helsingborgs Konserthus 3 september, streamad konsert med liten publik på plats

Trevino och MSO i mål med sitt Beethovenmaraton

Med en touche från orkestern till dirigenten och stående ovationer från publiken efter slutackordet till Symfoni nr 9 i d-moll avslutades i lördags Malmö Symfoniorkesters Beethovenfestival. Under fyra konserttillfällen i två veckor har man spelat Ludwig van Beethovens alla nio symfonier, en maratonprestation både av orkestern och dirigenten Robert Trevino.

Som åhörare har det varit oerhört intressant att under en så kort tidsrymd få höra alla symfonierna, framförda av samma orkester och samma dirigent.

Min stora undran inför serien var: Hur ska Robert Trevino tackla utmaningen att fånga både helheten och detaljerna? Det rör sig ju om verk från Symfoni nr 1, med opustalet 21, skriven av en knappt 30-årig Beethoven fram till opus 125 Nionde symfonin, skriven 1825, tre före hans död. 25 år av utveckling och ständigt skapande, 25 år av personliga triumfer och tillkortakommanden 25 år av händelser och förändringar i omvärlden och de musikaliska strömningarna, inte minst det stora klivet från klassicismen till romantiken. Det är ett avgörande mästarprov för en dirigent. Många har känt sig kallade men få blivit utvalda.

Problemen kring att tolka Beethovens musik har stötts och blötts av interpreterna sedan hans död (och förmodligen dessförinnan). En sak är säker: man kan inte använda nutidens tänkesätt att projicera personen Ludwig van Beethoven i tolkningen av hans kompositioner. Som person var han likgiltig för sociala konventioner, otålig, häftig och impulsiv. Det är därför lätt att se honom som en revolutionär tonsättare som ville göra intryck med sin originalitet men hans musik ger inget stöd åt den uppfattningen, den utgår från den tradition han aldrig bröt med. Det finns inga tecken på känsloberusad egocentrisk romantik, inte ens i de tidigare kompositionerna. Och det går absolut inte att framföra de nio symfonierna som en slags självbiografisk exposé. Visst har hans livshändelser stor betydelse men de gav impulsen att skapa, de gav inte substansen i den musik han skrev.

Och tolkningspraxis har verkligen skiftat. 1800-talets och det tidiga 1900-talets tolkningar går inte att få en uppfattning om men från 1920 och framåt finns det ljudupptagningar bevarade och från mitten av 1930-talet är ljudkvaliteten fullt acceptabel. Vad man fäster sig för är skillnaderna i tyngd och tempo. Vissa dirigenter behandlar symfonierna som tunga sakrala verk, andra spelar dem luftigt och snabbt, mer som vore det musik av Haydn eller Mozart. Andra försöker följa i de stora interpreternas fotspår; man blir nästan förskräckt över hur många Karajan-epigoner som fått sina avtryck bevarade.

Robert Trevino serverade en symfonicykel som på intet sätt kan sägas vara revolutionerande, han höll sig mestadels ganska troget i mittfåran i både tyngd och tempo. Vad som var mest anmärkningsvärt var att han i hög grad tonade ner symfoniernas klassicistiska grund och betonade de romantiska dragen. Det resulterade i ett enastående vackert framförande av sjätte symfonin (förutom en del problem i träblåset) men var ganska besvärande i ettan och tvåan som fick en hel del inte önskvärd sötma och rent förödande andra symfonins första sats där den geniala enkelheten doldes i penseldrag av sirap.

I tredje symfonin, Eroica, och femte symfonin, Ödessymfonin, visade Trevino djärvhet och i viss mån elegans. Tolkningarna var intressanta och väckte verkligen publikens förtjusning men vissa partier kändes alldeles för lättviktiga. Så exempelvis andra satsens adagio i Eroican där han närmast försökte tona ner den mäktiga arkitekturen. Man måste också sätta frågetecken för hans framförande av sjunde symfonin – främst det nästan nonchalanta adagiettot i andra satsen och furiösa och bullriga sista satsen. Mycket effektfullt och publikfriande – men det var inte det som står i partituret.

Tyvärr blev den avslutande konserten med åttonde och nionde symfonin något av en besvikelse. Här hade Robert Trevino skruvat upp tempot ytterligare med påföjd att fraserna blev otydliga och helhetsintrycket – både av åttans uppenbara glädje och nians majestätiska tyngd – försvann i en trist monotoni.

Men trots alla brister fanns det något löftesrikt i Trevinos Beethoventolkningar. Man får hoppas att han återkommer med dem.

Stortartat av Trevino

Giuseppe Verdi:

MESSA DA REQUIEM

Malmö Symfoniorkester

Petri Sångare

Dirigent: Robert Trevino

Solister: Amanda Pabyan, sopran; Dolora Zajick, mezzo, Stuart Neill, tenor; Dario Russo, bas

Konsertmästare: Marika Fältskog; körledare Alexander Einarsson

Malmö Live 1 november

Verdis Requiem: med den kanske mest högstämda av alla religiösa texter, den katolska dödsmässan, tonsatt av agnostikern och kyrkofienden Verdi till minne av Alessandro Massini, en poet som kämpade för Italiens frihet. Det har benämnts som ”opera förklädd till kyrkomusik”; visserligen har verkets tonspråk mycket hämtat från operan (det är ju skrivet av en av de stora operakompositörerna) men Verdi själv var mycket noga med att påpeka att ”Man skall inte sjunga denna mässa som en opera och därför absolut inte använda den frasering och dynamik som fungerar i operasammanhang, absolut inte.”

Verket blev en triumf för Verdi när det uppfördes 1874, först i Markuskyrkan i Milano, därefter i London med en gigantisk kör men försvann sedan i glömskan. Först på 1930-talet kom det åter regelbundet på konsertprogrammen och har sedan dess lockat publikmassor. Så även vid uppförandet i stora konsertsalen i Malmö Live i torsdags: fullsatt utom på översta raden.

Kanske en del lockades av att det var första framträdandet av Robert Trevino sedan han blivit utsedd till MSO:s näste chefdirigent (han tillträder den befattningen vid nästa spelår).

Trots sin relativa ungdom – han är 35 år – har Robert Trevino stått framför flera av världens mest kända orkestrar, bland andra London Philharmonic, Gewandhausorchester, Wiener Symphoniker och Stockholmsfilharmonin. Han är chefdirigent för Orquesta Sinfónica de Euskadi, Baskiska Nationalorkestern, i San Sebastian och vunnit stora framgångar hos publik och kritiker som både opera- och symfonidirigent. Men av allt att döma är han en äkta traditionalist, det finns inget som tyder på nytänkande eller nyskapande i de många artiklar och recensioner man kan hitta på internet. Inte heller i de inspelningar man kan finna spår av avvikelser från traditionens breda väg. Han stod framför MSO i slutet av september förra året med Gustav Mahlers Symfoni nr 7. Ett magnifikt framförande där han eldade orkestern till stordåd med tät och vacker klang men också ganska pompöst med mycket tyngd på både bleck- och träblås på stråkets bekostnad.

Med sina erfarenheter av både symfoni och opera borde Robert Trevino vara idealisk för tolkningen av Verdis Requiem. Och framförandet i torsdags gav full täckning för denna förmodan. Det märktes att han hade läst på sin Verdi. Det var ingen operaparafras som Trevino förmedlade, det var rent sakral musik, högstämd och stämningsstark långt bortom det teatraliska, fylld av elementär kraft. Visst var det Verdi men inte operornas Verdi utan den tonsättare som aldrig frågade efter stilistiska principer utan sökte äkthet i uttrycket och fulländad estetik i musiken. Robert Trevino tog tid på sig, lät verket andas och gav solister och orkester utrymme att prestera sitt bästa. Klangen var rent utsökt i både kör och orkester, dynamiken bred och uttrycksfull, från de första takternas svaga pianissimo till de furiösa passagerna i Dies irae-satsen.

Också solistprestationerna var av högsta klass. Lacrymosats solokvartett var sådant som platsar bland de bästa musikminnena och Recordarets duett med sopran och mezzo nådde de elyseiska höjderna. Men allt höll sig inom mässans ramar, Robert Trevinos tolkningslinje tillät inga operautsvävningar.

Så har den tillträdande chefdirigenten bevisat att han kan få fram det bästa ur Malmö Symfoniorkester. Nästa spelår kan bli mycket intressant.

Denna recension var publicerad i Skånska Dagbladet 5 november

Fantastisk Winterreise

WINTERREISE

sångcykel av Franz Schubert till dikter av Wilhelm Müller

Peter Mattei, baryton

Lars David Nilsson , piano

Malmö Live 6 oktober

Från mjukaste lyriska pianissimo till hårt distinkt forte. Därtill en gestaltning som i en operaroll. Dessutom pianoackompanjemang både följsamt och kontradiktoriskt med en enastående behandling av instrumentet. Peter Matteis och Lars David Nilssons framförande av Schuberts Winterreise i konsertsalen i Malmö Live i lördags blev en upplevelse av rent elyseiska mått,

Peter Mattei inledde lugnt med första sången ”Gute Nacht”. Lutad mot flygeln, behärskad, nästan obefintlig gestik, långa bågar i sången, som ackompanjemanget elegant fångade upp. Men i andra sången kom dramatiken fram och accelererade i ”Gefror’ne Tränen”. Ackompanjemangets hårda staccato blandades med sångarens klingande tårar till en dramatik som högg rakt i hjärtat. Och så fortsatte det: en resa genom ett stelnat vintrigt landskap; en opera med full handling men utan scenografi. Peter Matteis baryton är underbar i klangen med exceptionellt brett register nära den svartaste bas upp till ljus lyrisk tenor och som driven operasångare kan han förvandla den banalaste text till stor poesi.

Romanser har länge betraktats som något oväsentligt, musik för dem med gammaldags smak. Men i lördags var den stora salen i Malmö Live nästan fylld. Kanske det är dags för programmakarna att börja leta bland kammarmusiken igen?

Strålande solister

BERNSTEIN & GERSHWIN

konsert med Malmö Operaorkester och Malmö Operakör

Dirigent: Steven Sloane

Solister: Roland Pöntinen, piano; Kelebogile Besong, sopran; Musa Ngqunwana, baryton

Leonard Bernstein: Symfoni nr 2 ”The Age of Anxiety” för orkester och solopiano; George Gershwin: Porgy and Bess, konsertversion i arrangemang av Robert Russel Bennett

Malmö Opera 14 september

I år är det 120 år sedan Leonard Bernstein föddes och detta firas på Malmö Opera, främst med hans mest kända verk, musikalen West Side Story som spelas hela hösten och så även med en konsert i fredags med en av hans stora kompositioner, den andra symfonin med tillnamnet ”The Age of Anxiety” samt en konsertant version av operan Porgy and Bess av George Gershwin, den kompositör som Bernstein kände sig mest befryndad med.

Steven Sloane
Foto: Christph Fein

Symfoni nr 2 har inspirerats av och fått sitt namn efter W H Audens diktepos. I korthet kan det beskrivas som en stark psykologisk skildring av efterkrigstidens människors oro och rädsla. Bernstein skrev den under 1948 och 1949 på olika platser i USA, Europa och Israel. Det är inte en traditionell symfoni mer en orkestral pianokonsert i sex avdelningar.

Vid konserten i fredags spelades Bernsteins reviderade version från 1956 med Roland Pöntinen vid pianot. Hans tolkning var utsökt: tekniskt perfekt och musikaliskt fullödig in i minsta detalj. Exakt, nästan strikt anslag, lysande behandling av synkoper och ”blue notes”, mer antydda än övertydliga precis som de ska vara i den klangbild som både Bernstein och hans stora förebild Gershwin satte så högt. Tyvärr var inte dirigenten Steven Sloane inne på helt samma linje och skillnaden i tolkningssätt blev ställvis en aning irriterande: Sydstaterna från solisten och New England från dirigent och orkester.

Än mer tydligt blev detta i aftonens andra avdelning, George Gershwins opera Porgy and Bess i konsertant version. De två solisterna, sopranen Kelebogile Besong och basbarytonen Musa Ngqunwana sjöng med klangrika skolade röster, fulla med soul, medan orkestern ångade på i närmast europeisk stil. Det blev en krock, trots Steven Sloanes engagemang och gedigna orkesterbehandling.

Steven Sloane, som för övrigt blivit utsedd till förste gästdirigent för Malmö Operaorkester kommer tillbaka i en orkesterkonsert i mitten av februari med musik av Wagner och Sjostakovitj med Cornelia Beskow som sopransolist. Dessförinnan, i slutet av november står Karen Kamensek framför orkestern med ett program med bland annat Beethovens Femte symfoni och Richard Strauss Vier letzte Lieder, med sopranen Camilla Tilling som solist.

Robert Trevino tar över MSO

Det blev alltså amerikanen Robert Trevino som blir Malmö Symfoniorkesters nye chefdirigent. Ett i sig utmärkt val – Trevino är en dirigent i kommande som trots sin ungdom fått lovord världen över för sin skicklighet både som operadirigent och för sina symfoniska tolkningar. Men av allt att döma är han en äkta traditionalist, det finns inget som tyder på nytänkande eller nyskapande i de många artiklar och recensioner man kan hitta på internet. Inte heller i de inspelningar man kan hitta finns det spår av avvikelser från traditionens breda väg.

Han stod framför MSO i slutet av september förra året med Gustav Mahlers säregna Symfoni nr 7. Ett magnifikt framförande där han eldade orkestern till stordåd med tät och vacker klang men också ganska pompöst med mycket tyngd på både bleck- och träblås på stråkets bekostnad. Nu återkommer han i november med Mozarts Requiem.

Robert Trevino blir säkerligen en tillgång för MSO, inte minst som publikmagnet. Och visst kommer han att förädla klangen i orkestern och svara för många briljanta framföranden. Men vart tog alla visioner hos MSO-ledningen vägen? För ett år sedan talades det mycket både om kvinnlig chefdirigent och en visionär oavsett kön. Sänktes alla de ambitionerna i glömskans flod?

Storslaget i tanke och toner

Daniel Barenboim

WEST-EASTERN DIVAN ORCHESTRA

Dirigent: Daniel Barenboim

Musik av Debussy och Bruckner

Tivolis konsertsal den 10 augusti

”Den enda politiska aspekten bakom West-Eastern Divan Orchestra är att övertygelsen att Mellanösternkonflikten inte kan lösas med militära medel och att Israels och Palestinas öden är oskiljaktigt sammankopplade. Självklart kan inte musiken ensam lösa den arabisk-israeliska konflikten. Men den ger idividerna möjlighet att uttrycka sig fullt ut och skyldigheten att lyssna på sina grannar.” Så skrev Daniel Barenboim, som grundade orkestern tillsammans med Edward Said inför konserten vid festspelen i Salzburg 2014.

Orkestern är inte bara ett gigantiskt samförståndsprojekt med unga musiker från Egypten, Syrien, Libanon, Iran, Tunisien, Andalusien, Israel och Palestina (att Andalusien togs med beror att i denna region levde under många hundra år judar, kristna och muslimer i fredlig samexistens och Sevilla är sedan 2007 orkesterns hemort) utan även en fullkompetent stor symfoniorkester med över 100 medlemmar och en bred och avancerad repertoar. Alltsedan starten 1999 är Daniel Barenboim ensemblens musikaliska ledare.

West-Eastern Divan Orchestra spelar från de stora scenerna och vid festspel över hela världen. Daniel Barenboims målsättning är att orkestern ska framträda i samtliga de länder som musikerna kommer ifrån. Men detta har har inte gått att uppfylla – Israel och Egypten tillåter inte detta. Och i fredags framträdde man i Tivolis konsertsal i Köpenhamn. På programmet stod La Mer av Claude Debussy och Anton Bruckners Symfoni nr 9 i d-moll.

Claude Debussys musik har en särställning i musikhistorien. Han blev världsberömd som grundaren av impressionismen inom musiken men ansåg själv att han inte var påverkad av de impressionistiska målarna, utan mer av symbolistiska poeter som Verlaine och Mallarmé. Han ansåg inte att hans musik skulle beskrivas som impressionistisk, utan präglad av ”framåtskridande, djärvhet och modernitet”. Det blir lätt en tvist om ord men för en sentida åhörare skildrar han ögonblick, skimmer subtiliteter som ingen annan före honom och som ingen annan senare har gjort. I det tredelade orkesterstycket La mer är han nära fulländningen. Men det är inte lätt att fånga dessa subtiliteter med en hundramannaorkester. Daniel Barenboim och West-Eastern Divan Orchestra fick fram den fascinerande klangbilden men lättheten, flykten, det bortglidande ögonblicket fastnade i det massiva orkesterljudet.

Om orkesterns tyngd var en nackdel för Debussys verk var den en fördel för uppförandet av Anton Bruckners monumentala Symfoni nr 9. Här fanns samtliiga facetter: ädelheten, känslosvallet, den djupa religiositeten, allt framfört med helt underbar klang i orkestern och fulländad musikalitet.

Till Birgit Nilssons minne

Birgit Nilsson var en av 1900-talets stora sopraner. I år skulle hon ha fyllt hundra år. Jubileet firas på många sätt – från jättekonserter med ett uppbåd av sångare och musiker till mindre konserter. I söndags bjöd den skånska sopranen Eva Rydén på en konsert i Björnekulla kyrka till Birgit Nilssons minne. Hon har tidigare givit en konsert med samma inriktning i Allhelgonakyrkan i Lund, då med delvis annan repertoar.

Birgit Nilsson har betytt mycket för Eva Rydén. Hon var hennes mentor – men även hennes vän och inspiratör. Programmet vid söndagens konsert var i sin helhet sådant som stod på Birgit Nilssons repertoar: Wagner, Puccini och Verdi men även nordiska romaner av A F Lindblad, Erikki Martin, Ture Rangström och Jean Sibelius.

Eva Rydén visade naturligtvis upp sin säkra tonträffning och dramatiska kraft i de stora operaariorna men jag måste erkänna att det var hennes tolkning av romanserna som tilltalade mig mer med sin värme, lyrik och glädje.

Hon avslutade konserten med ett verkligt kraftprov – Isoldes kärleksdöd ur Wagners Tristan och Isolde. Det skulle antagligen ha blivit konsertens höjdpunkt men det valhänta ackompanjemanget med skraltig betoning på en illa registrerad orgel stäckte de ambitionerna.