Dirigenten som skolmästare

Scenmusiken till Shakespeares Stormen, (ett beställningsverk för Det Kongelige Teater) från 1925 och tondikten Tapiola, skriven 1926 blev tonsättaren Jean Sibelius sista stora verk innan han tystnade som kompositör. Han levde drygt 30 år till och avled 1957 91 år gammal. I söndags spelades framförde Det Kongelige Kapel och Det Kongelige Operakor dessa verk vid en konsert på Store Scene i Operaen i Köpenhamn. Dirigent var Okko Kamu och solister (i Stormen) Hanne Fischer, Kari Dahl Nielsen, Fredrik Bjellsäter, Palle Knudsen och Nicolai Elsberg.

Jean Sibelius är en av de tre stora nordiska tonsättare som var verksamma i 1900-talets början, de två andra är Edward Grieg och Carl Nielsen. De skiljer sig åt i sin utveckling – Grieg stannade i nationalromantiken, Nielsen skapade en tonspråk på klassicistisk grund med viss modernistisk prägel. Sibelius fokuserad på att kontrastera flera teman; hans senare verk är anmärkningsvärda för sin känsla av obruten utveckling med hjälp av tematiska förändringar och härledningar. Det är spännande musik med ekon bakåt och aningar framåt. Konsertens två verk var utmärkta exempel på detta.

 

Men det är också musik som ställer stora krav på interpretationen. Den ska vara intensiv och djärv samtidigt som den tar vara på den romantiska grundklangen. Den ska bära Sibelius allvar men oclså hans lyrik och eleganta ironier, Här lyckades Okko Kamu inte fullt ut. Han blev för skolmästaraktig, taktpinnen blev en pekpinne som tuktade musiker och sångare till sans och besinning. Det kanske hade sitt berättigande i uppförandet av Tapiola, även om man där hade önskat mer energi, men i Stormen blev resultatet på gränsen till förödande. Dramatiken tonades ner, glädjen, dansen, glittret försvann helt. Solisternas insatser var mycket fina – särskilt bör Kari Dahl Nielsens korta insats framhållas – orkesterklangen utsökt, liksom kören men som helhet blev det tråkigt och tyvärr konstnärligt ointressant.

 

 

Jean Sibelius:

TAPIOLA, opus 112

STORMEN

scenmusik till Shakespeares skådespel, opus 109

Dirigent: Okko Kamu

Solister: Hanne Fischer, Kari Dahl Nielsen, Palle Knudsen, Fredrik Bjellsäter, Nicolai Elsberg

Berättare. Kirsten Olesen

Det Kongelige Kapel

Det Kongelige Operakor

Operaen i Köpenhamn, Store Scene 10 oktober 2021