En mästare vid klaviaturen

 

Salzburger Festspiele, Grosses Festspielhaus 5 augusti

Pianorecital med Gregorij Sokolov

Gregorij Sokolov är utan tvivel en av världens förnämsta pianister och han ger omkring 70 konserter varje säsong över hela världen. Men trots det är han inte speciellt känd för den breda publiken. Han vägrar att sätta sig i en inspelningsstudio utan det som finns är upptagningar från hans konserter. Jag hade förmånen att höra honom i gamla Konserthuset i Malmö för drygt 15 år sedan, dels vid en recital, dels som solist i Mozarts Pianokonsert. Sedan dess har han mig veterligen inte konserterat i vår del av världen, så min förväntan var stor inför hans framträdande i Salzburg vid Festspelen.

Grigorij Sokolov vid flygeln

Och min förväntan infriades med råge. Han var fantastisk 2005 och sedan dess har hans pianospel nått om möjligt än högre höjder av perfektion. På programmet stod fyra polonäser av Chopin, opus 26 i ciss-moll, nr 1 och nr 2, opus 44 i fiss-moll och opus 53 i Ass-dur. Samt Sergej Rachmaninovs Tio preludier opus 23. Till detta inte mindre än sex extranummer med verk av Brahms, Chopin, Scrjabin och Bach.

Vad är det som en skiljer en enastående tolkning från en mera ordinär? Skildrat i mätbara variabler är det inte mycket: några mikrosekunders skillnad här och där, några hundradels decibels skillnad i tonstyrka. Men där ligger storheten hos interpreten, att med hjälp av dessa små variabler skapa mästerverket.

Men det är få, om ens några, tolkningar som ger en sådan insikt i verken som Grigorij Sokolovs. När man väl hör hans analys av musiken är den självklar men det krävs ett enastående intellekt, djup musikalitet och dessutom briljant teknik för att komma fram till denna självklarhet och vidarebefordra den till publiken.

Grigorij Sokolovs anslag är perfekt distinkt och med bred dynamik. Hans pedalbehandling är sparsmakad vilket ställer stora krav på legatospel; det finns ingen pedal som kan skyla misstagen. Naturligtvis besitter han en teknisk virtuositet men detta är en självklarhet för dagens pianister. Sokolovs föredrag är djupt allvarligt, han går långt in i musiken och verkar helt främmande för varje form av publikfrierier. Han skapar inte den mest lättlyssnade musiken men få torde nå upp till hans klass i fråga om musikaliskt djup och estetisk fulländning.

Denna recension var publicerad i Skånska Dagbladet 11 augusti