Lysande tolkning av Almas sånger

Denna recension var publicerad i Skånska Dagbladet 2 april

Alma Mahler
Alma Mahler
Katija Dragojevic Foto: Emile Joenniemi
Katija Dragojevic
Foto: Emile Joenniemi

Alma Mahler, född Schindler, var antagligen en av det tidiga 1900-talets mest intressanta personligheter: konstnär och kompositör och gift med tre stora kulturprofiler. Först kompositören Gustav Mahler, sedan arkitekten Walter Gropius, Bauhaus-skolans skapare, och slutligen med författaren Franz Werfel.

Som kompositör gav hon ut tre samlingar med sånger för en röst och piano 1911, 1915 och 1924. Det var sånger ur dessa som mezzon Katija Dragojevic och MSO med den amerikanske dirigenten Andrew Littton framförde vid torsdagens konsert.

Katija Dragojevic är en lysande operaartist, som sådan har jag mött henne vid flera tillfällen. Som konsertsångerska är hon minst lika lysande. Hennes röst har ett mycket stort omfång, den är njutbart fyllig och övertonsrik, väl kontrollerad och även med perfekt textning. Hennes musikalitet är utsökt, likaså hennes scenpersonlighet. Nu fick hon Alma Mahlers enkla men absolut inte banala tonsättningar att lysa i bästa glans och dessutom framhäva texternas litterära kvaliteter. Det blev ett framförande att lägga till minnet.

Efter paus spelades Gustav Mahlers Symfoni nr 5 i ciss-moll, ett verk som nuförtiden kanske är mest känt för adagiettosatsen som användes av filmskaparen Luigi Visconti till filmen Döden i Venedig. Symfonin har, som alla Mahlers symfonier, en komplicerad arkitektur: tre satser varav den första är uppdelad i tre delar; och orkesteruppsättningen är mycket omfattande. Verket kan också sägas vara en gränslinje i Mahlers skapande där han från de subjektiva bekännelserna i de första fyra symfonierna vänder sig mot den absoluta musiken.

Framförandet hade otvivelaktigt flera kvaliteter, främst i den totala orkesterklangen och de enskilda stämmornas prestationer; det verkar som om MSO nu går från klarhet till klarhet. Men Andrew Littons interpretation var inte övertygande. Det var för mycket partiturtroget rakt upp och ner: de typiska ironierna försvann i en vägg av allmänt välljud och stundtals blev tolkningen nära nog långrandig. Det är inte så man vill höra Mahler.

MAHLER OCH MAHLER

Malmö Symfoniorkester

Dirigent: Andrew Litton

Solist: Katija Dragojevic, mezzosopran

Musik av Alma Mahler och Gustav Mahler

Malmö Live 31 mars