Konsert med stora känslor

Ingrid Fliter

Ingrid Fliter

Malmö symfoniorkester i Malmö Live. Dirigent: Miguel Harth-Bedoya; solist: Ingrid Fliter, piano. Musik av de Falla, Ginastera och Sibelius

”Noches en los jardines de España”, Nätter i spanska trädgårdar är antagligen ett av de verk av den spanske kompositören Manuel de Falla som framförs oftast. Inte undra på det, det är vackert, elegant och mycket lättlyssnat, dessutom är det skrivet med en pianostämma som ger solisten tillfälle att briljera.

I torsdags var det Ingrid Fliter som satt vid flygeln; gästdirigent var Miguel Harth-Bedoya, ursrpungligen från Peru men nu anlitad av orkestrar över hela världen. Deras framförande var utmärkt: dirigenten fick fram en nästan impressionistisk klang i orkesterstämman, tempot var väl avvägt och rytmen lagom accentuerad för att ge den rätta koloriten men utan kastanjettsmattrande överdrifter. Och Ingrid Fliter virtuosa teknik och känsliga musikalitet placerade pianostämman absolut rätt: som en stämma (om än framträdande) i orkestern, inte som en pianokonsert.

Hon fortsatte rent solistiskt med ”3 danzas Argentinas” av Alberto Ginastera. Massor av glöd, mycket elegant och medryckande. Publikens entusiasm fick henne att också bjuda på ett extranummer, Chopins Vals i Ess-dur, ”Grande valse brillante”.

Efter paus framfördes Jean Sibelius Symfoni nr 2 i D-dur, skriven 1901-1902. Verket kan sägas vara en avslutning på tonsättarens tidiga period, det är fortfarande fyllt av stora och många känslor, men samtidigt varslar det om början på en stabilisering som senare skulle komma att utmynna i förenkling och måttfullhet i de senare symfonierna.

Miguel Harth-Bedoyas tolkning var formellt riktig och hans handlag med orkestern mycket bra: klangen tung och balanserad, tempot väl avvägt. Men den kändes för välpolerad, hörnen avrundade och lidelsen gömd bakom alltför välartart musicerande. Kanske ett kontinentalt sätt att spela Sibelius men faktiskt inte alls i min smak.