Bartók i full lyster

”I ny lyster” är MSO:s benämning på en rad framföranden denna säsong av verk som man anser särskilt gynnas av den nya konsertsalens akustik. Vid torsdagens konsert var det Béla Bartóks Konsert för orkester som fick denna stämpel. I sig ett intressant verk, formmässigt närmast en concerto grosso där en liten instrumentgrupp spelar mot hela orkestern men med den skillnaden mot barockens concerto grosso att den lilla gruppen hela tiden byts ut. Tonspråket är typiskt Bartók, mycket dissonanser, ställvis på gränsen till atonalitet, spekulativt, intellektuellt raffinerat men samtidigt med en rent enastående melodisk känsla.

”I ny lyster”, hette det; javisst var det en ny lyster och programmakarna tänkte helt rätt när man satte in den här kompositionen. I konsertsalens klara akustik gnistrade det verkligen om framförandet och det var bara att konstatera att något måste ha hänt på podiet: dirigentens intentioner gick fram till orkestern som svarade med både klang och precision; till och med Marc Soustrots speciella akrobatik på pulten visade sitt berättigande. Även om jag inte var överförtjust i tolkningen, jag tyckte att den var aningen för spetsig, så är denna återupprättade kontakt mellan dirigent och orkester värd hur mycket som helst för oss i publiken.

Före paus var Rainer Honeck solist i Benjamin Brittens Violinkonsert. Han är konsertmästare i Wiener Philharmoniker, älskad Stehgeiger vid åtskilliga Strausskonserter, gudabenådad violinist med fulländad teknik och underbar ton i instrumentet och besitter en högtstående musikalitet. Men någon äkta solist är han inte, det är som att han inte vågar ta plats och gå i dialog med dirigenten. Så även i detta verk, ställvis var det som den ganska intrikata violinstämman försvann och det var bara i kadenserna och i andra satsens vivace som man kunde njuta till fullo av hans spel.

Konserten inleddes med Felix Mendelssohns uvertyr Hebriderna, en njutbar och trevlig uppvärmning.

 

Malmö Symfoniorkester

Dirigent: Marc Soustrot

Solist: Rainer Honeck, violin

Musik av Mendelssohn, Britten och Bartók

Malmö Live 22 oktober