En triumf för Sinaisky

Den här recensionen publicerades på kultursidan i Skånska Dagbladet 4 oktober

Malmö Symfoniorkester

Dirigent: Vassily Sinaisky

Musik av Stravinsky och Ravel

Konserthuset, Malmö 2 oktober

En touche från orkestern och överväldigande ovationer från publiken fick Vassily Sinaisky efter torsdagens konsert. Inte ovanligt i Konserthuset men sällan har det varit så välförtjänt. Inte bara för hans kongeniala tolkningar av kvällens kompositioner utan även i hög grad för att lyckades avlägsna den likgiltighetens matta som under lång tid nästan bokstavligen lagt sordin på orkestern.

Programmet inleddes med Stravinskys Scherzo fantastique, skriven 1908, samma år som kompositörens lärare och mentor Rimskij-Korsakov avled. Mycket rysk tradition i botten men ändå med klar modernitet och mycket säker orkestrering. Och Sinaiskys tolkning fick det lilla verket att glänsa.

Därefter ett språng över till La Valse, Maurice Ravels epitafium över sekelskiftets Wien. Brutalt handfast i takten, kompakt i klangen och på gränsen till överdimensionerad i dynamiken. Det var lätt att föreställa sig benranglens dans under kristallkronorna; framförandet tog nästan andan ur en.

Och så aftonens stora verk, Stravinskys Eldfågeln, här i den ursprungliga versionen från 1910, den första av den rad stora baletter som han skrev för kompaniet Ballets Russes. Tonspråket är fortfarande mycket ryskt i Rimskij-Korsakovs spår men har också tydliga influenser från fransk impressionism, speciellt Debussy, och orkestreringen har blivit än mer raffinerad till en enastående glans. Arkitekturen är allt annat än enkel: 26 små satser som likt en Verdiopera skiftar mellan sluten, ställvis nästan intim kammarmusik till kraftiga tuttin.

Vassily Sinaiskys tolkning var rent formidabel. Helt i Stravinskys anda avstod han från onödigt ”psykologiserande” och egna tillägg. Han lät musiken tala för sig själv med perfekt omsorg om både de små detaljerna och den stora helheten. Och han fick full respons av en orkester som nu visade upp vilken stor kapacitet den egentligen har med sin täta stråkklang, klarhet hos blåsarna och exakthet hos slagverken. Det var länge sedan sist men värt att vänta på; förhoppningsvis blev det här den nytändning som MSO så väl behövde.

Den här konserten var upptakt till biennalen Music Around som i ägnas åt Stravinsky. Under dryga veckor blir omkring 50 konserter i huvudsakligen, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg med stora symfonikonserter, kammarmusik och familjekonserter. För Malmös del är nästa evenemang i Konserthuset 9 oktober med Konserten i Ess-dur, Psalmsymfonin och Petrusjka på programmet. MSO och Petri Sångare på podiet och Marc Soustrot dirigerar.