Fängslande på Takkelloftet

DNO-Isslottet-6

IS-SLOTTET

opera med musik av Magnar Åm och libretto av Jesper Bræstrup Karlsen efter Tarjei Vesaas roman med samma namn

Inscenering och regi: Daniel Bohr; musikalisk ledning och arrangemang: Frode Andersen; scenografi och projektioner: Marie i Dali; ljus: Michael Breiner.

Medverkande: Tuva Semmingsen, Ingeborg Fangel Mo, Jens Søndergaard, Ruth Wilhelmine Meyer

Takkelloftet på Operaen i Köpenhamn den 21 oktober.

En bittersöt berättelse om ett barns sorg att bli övergivet och den skrämmande upplevelsen av det första närmandet till de vuxnas värld. Naturens obeveklighet, kölden och vildmarkens mystik. Det finns många bottnar i Tarjei Vesaas berättelse, många frågor men få svar. Jesper Bræstrup Karlsens dramatisering fångar upp stämningarna, koncentrerar dem och förstärker dem. Som åskådare till operan Is-slottet kan man själv välja: att bara ta in de medverkandes prestationer, den icke-störande musiken och scenografins och ljusets högklassiga estetik eller att låta hjärnan gå för högtryck för att hitta en djupare förståelse. Båda förhållningssätten fungerar.

Liksom i berättelsen i sig finns det många bottnar i Magnar Åms musik. Stilarna är många: pur atonalitet, slagdängeliknande strofer, melodiska passager, häftiga slagverkseruptioner och många allusioner mot norsk folkmusik. Ställvis porlar den bara förbi, ställvis griper den tag, men den blir aldrig oskön; på något sätt finns det konsekvens i blandningen.

Marie i Dalis scenografi är både enastående vacker och mycket funktionell. Mot en bakgrund av projektioner som i sig skapar en känsla av obeveklig kyla reser den slottet av is, en skrämmande skulptural skönhet. Och Michael Breiners nästan aggressiva ljussättning tillför ytterligare värden.

Regissören Daniel Bohr berättar historien ur flickan Siss perspektiv. Och sopranen Tuva Semmingsen är rent fantastisk, vokalt lysande och sceniskt helt perfekt med agerande och mimik som illusoriskt följer utvecklingen från den lilla oskuldsfulla flickan till den av demoner hemsökta unga kvinnan. Också Ingeborg Fangel Mos skildring av Unn, den övergivna, skadade och undflyende, är en stor prestation. Med sparsmakat agerande och känslofylld mezzo får hon åskådaren att ana ett djupt trauma.

Mot de två flickorna ställs den jordnäre realisten Aslak, framställd av Jens Søndergaard med mycket välsjungen fyllig baryton (trots ursäkt för indisposition) och trubbig välvilja; samt den ogripbara mostern, gestaltad av Ruth Wilhelmine Meyer i en intressant vokalprestation.DNO-Isslottet-8

Is-slottet är ett gästspel på Takkelloftet av Musikteatret Saum och Den Ny Opera. Föreställningen går några dagar till och fördden som är intresserad av att se ny och välgjord opera är det verkligen att rekommendera en tur över Sundet.

Bilderna är tagna av Per Morten Abrahamsen