Behöver vi mer populärkultur?

Min recension av Nina Perssons gästspel med MSO i Konserthuset i lördags har tydligen inte fallit alla på läppen. Det är bra, när det gäller smak finns det många åsikter och alla ska respekteras; jag ser mig inte som någon smaköverdomare, jag delger bara mina intryck. Och det skulle aldrig falla mig in att anse att någon behöver ”vidga sina vyer” vare sig när det gäller popkultur eller atonal konstmusik.

Men min undran gällde närmast om det är försvarligt att i ett läge när MSO:s ansträngda budget inte tillåter några nyuppföranden och kräver största återhållsamhet med gästartister och -dirigenter satsa på den form av populärkultur som redan tar så stor plats i både konsertlokaler och etermedier (Melodifestivalen är ett typiskt exempel).