Amerikanskt i Konserthuset

Carneiro

Konserthuset, Malmö den 13 mars: Malmö Symfoniorkester, dirigent Joana Carneiro. Amerikanskt tema med musik av Charles Ives, Aaron Copland, Jennifer Higdon och Leonard Bernstein.

Joana Carneiro är en dirigent vars stjärna är på stadig uppgång. Hon har redan stått framför många av världens ledande orkestrar och den här säsongen väntar fler betydande debuter. För Malmöpubliken är hon känd sedan tidigare med ett mycket givande uppförande av Dvoraks Stabat Mater med MSO, Helsingborgs Konserthuskör och Musikhögskolans kammarkör i november 2012.

Vid MSO:s konsert i torsdags ledde hon ett program med enbart tonsättare från USA. För publiken blev det ett intressant tillfälle att två av den sentida amerikanska musikens mest kända verk: ”Appalachian Spring” av Aaron Copland och Leonard Bernsteins West Side Story i den orkestersvit benämnd Symfoniska danser som han själv arrangerade.

Joana Carneiro kramade ur mesta möjliga ur de båda verken. ”Appalachian Spring” fick en fast välmodulerad tolkning där hon elegant framhävde både verkets lyriska företräden, dess intressanta tonspråk och den fräschör det har trots att det var 70 år sedan det skapades. Och orkestern svarade fullt ut på hennes intentioner med fyllig, exakt och mycket välbalanserad klang.

Också i West Side Story-sviten lockade hon maximalt ur orkestern och bjöd själv på en intensiv uppvisning på dirigentpulten. Visst var det underhållande och medryckande men inte ens med denna tolkning gick det att bortse från att tidens tand har satt sina spår i Bernsteins musik. Det som 1957 ansågs som ett mästerverk känns idag som ganska ointressant underhållning uppblandad med Gershwin-pastischer.

Också aftonens mest sentida stycke”All Tings Majestic”  av Jennifer Higdon måste nog läggas facket för ointressanta verk: platt tonspråk som mer liknade filmmusik, lättlyssnat men inte minnesvärt. Däremot fastnade den inledande kompostionen, Charles Ives miniatyr ”The Unanswered Question”. Mycket vackert och med en spännande uppbyggnad med två parallella instrumentgrupper.