Falska ögon

… är kända inom fågel- och fjärilsvärlden sedan länge. Ett försvar mot fiender. Kan katter ha något liknande? Jag måste erkänna att jag aldrig tänkt den tanken – bara beundrat deras strimmor i pannan. Nästan identiska på alla gråspräckliga katter. Kan de fylla en funktion utöver att vara vackra?
En läsare, Roland Jakobsson, har sänt mig en intressant artikel om just det. Jag publicerar den nedan i sin helhet och med författarens tillstånd.

Den 10/12 2018 var det kallt i Borås under dagen. Grannens katt (Vilda) stod utanför porten till flerfamiljshuset och gnydde för att hon ville in. P g a kylan fick hon komma in i min lägenhet istället och omsider somnade hon på soffan. I mörkret trodde jag att hon var vaken, med öppna ögon, men efter en närmare kontroll så visade det sig att katten hade ögonliknande teckningar i pannan som gav en illusion.

Vid webbsökning över bilder så visade det sig att den typen av teckning i pannan är mycket vanlig hos tamkatter men förkommer även hos lodjur. Däremot kunde jag inte hitta något sådant hos lejon.

En känd professor i kriminologi brukar säga ”tro aldrig på slumpen”, och det brukar även vara så bland organismer att vanliga egenskaper fyller syfte för artens och individens överlevnad.

Flera av varandra oberoende nätkällor påstår att katter kan sova upp till 15-20 timmar/dygn, och då skulle det kunna finnas ett selektionstryck mot att en sovande katt ger intryck av att vara vaken.  Därmed skulle den framstå som ett mer svårfångat byte för en predator.

Att katter och lo har denna pälsteckning skulle kunna bero på att de inte (alltid) är toppkonsumenter, och därmed behöver skydda sig mot predatorer. Lejonet som däremot är toppkonsument behöver inte skydda sig mot rovdjur, undantaget om det rör sig om inomartskonkurrens.

Många brukar ifrågasätta om en sådan här marginellt fördelaktig egenskap skull bli så vanlig i en population. Dock kan man matematiskt bevisa att en obetydlig egenskap med tiden kan slå igenom på ett kraftfullt sätt.

Om vi antar att katter med de ”falska ögonen” får 1 % fler avkommor i nästa generation (p g a att bärare av egenskapen har högre överlevnad) så kommer ju inte egenskapen på kort sikt få något större genomslag. Om vi istället skulle räkna på vad som händer om utvecklingen fortsätter med samma takt i 100 generationer så skulle egenskapen öka med faktor (1,01)100 = 2,7. 100 generationer för katter skull grovt gissat kunna vara 400 år, om den genomsnittliga åldern hos födande katthonor är fyra år. 400 år för evolutionen hos däggdjursarter är i sammanhanget en mycket kort tid.

Jag har varit i kontakt med tre olika forskare som är disputerade inom zoologi, och ingen av dem känner till denna möjliga egenskap hos tamkatter. En av dem (Urban Olsson, GU) hävdar att det borde kallas för occipitalansikte. När jag gjorde snabbsökningen occipital face cat så kunde jag inte finna några exempel på att fenomenet beskrivits.

Att publicera en artikel om ett tamdjur motiveras av att tamkatten inte är helt och hållet domesticerad. De flesta av dem lever ute stora delar av dygnet och utsätts därmed för ett selektionstryck av bl a räv, större rovfågel och lo. Många kattägare har ju erfarenhet av att deras husdjur rätt vad det är försvinner. Om vi inhämtar kunskap om tamkatter skulle det även kunna förklara olika egenskaper hos deras vilda släktingar.

Roland Jakobsson
Fil mag biologi

Rolands katt t v har ”falska ögon” liksom min egen Hasse och Bosse

 

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com