Brott mot djur

En utredning om Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem tillsattes av regeringen i augusti 2018 med syfte att se till att de allvarligaste brotten mot djur har tillräckligt stränga straff och att bestämmelserna om brott och straff är ändamålsenliga och effektiva.

Tisdagen 11 februari 2020 bjöds det in till pressträff i Lilla Pressrummet kl 12:50. Redan här kan man väl ana att de inte tror att intresset är så stort. Idag har det fortfarande inte nämnts i någon nyhetssändning.

Hämtat från regeringens hemsida (www.regeringen.se )::
Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem
Publicerad 11 februari 2020
Utredningen lämnar över sitt slutbetänkande av uppdraget att göra en översyn av straffbestämmelserna i djurskyddslagen (2018:1192) och brottsbalkens bestämmelse om djurplågeri.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/02/sou-20207/   Varning! Det handlar om 546 sidor. Läs sammanfattningen på sid 11 först.

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com