Kattens status ska höjas

En motion (nr 2018/19:1047) av Kristina Nilsson och Elin Lundgren (båda S) har nu blivit ett förslag utarbetat av Ulrika Geijer och Maria Jacobsson. Än en gång kan jag notera att det är idel kvinnor. HEJA TJEJER! Läs mer här https://www.regeringen.se/4a7c9f/contentassets/54c5b7fe3e04459ab3957dcbfb7ccf59/markning-och-registrering-av-katter—ett-forslag-och-dess-konsekvenser.pdf

En liten varning – det hela är på 141 sidor! Sammanfattning i början av varje avsnitt. Läs och bilda er en egen uppfattning. Köp inte detta som enbart positivt för katterna.

Det jag uppmärksammat, men ännu inte läst i sin helhet, är sidan 87 Vilka katter ska märkas och registreras? Vill man skilja på katter och katter och ägare och ägare?
Detta med tanke på vad LRF och dess medlemsorganisationer skrev i remissvaret till Nya Djurskyddslagen:
”LRF anser att förslaget om obligatorisk märkning av katter bör begränsas till tätorter och stadsplanerade områden.
Vad gäller katter på landsbygden bedömer LRF att det kan komma att ge praktiska problem och få alltför långtgående konsekvenser om det i framtiden kommer att ställas krav på märkning även av katter utanför stadsplanerat område, något LRF inte förordar. Som LRF uppfattat så kan konsekvensen av en omärkt katt på gården i så fall bli att man får en anmälan på sig eller ett föreläggande och ett myndighetsingripande, vilket LRF inte anser vara i paritet med förseelsen. Däremot kan det vara bra med ett märkningssystem för katter inom stadsplanerat område då det skulle underlätta identifiering av de katter som ”flyttar in” på en gård från en tätort. Att antalet katter på en gård blir så stort att det utgör ett djurskyddsproblem bedöms som mycket ovanligt inom lantbrukssektorn. Katternas antal hålls hela tiden efter så de inte blir för många.”  (Det är min markering med fetstil)

Alla vi som arbetar med kringstrykande katter i föreningar och som enskilda på landsbygden vet att det är precis tvärtom. Katter söker sig från landsbygden till byar och samhällen istället. Förvisso har de som blivit övergivna ”fått hjälp” att flytta till landsbygden. ”En katt klarar sig ju alltid…”

Vad händer nu då? Enligt Djurens Rätt www.djurensratt.se  ska förslaget inom kort remitteras till myndigheter, organisationer och intressenter innan regeringen tar ställning till nästa steg. Verkar bli snabba ryck alltså. Håll er uppdaterade om ni vill vara remissinstans.

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com