Vart tar de vägen? Vad händer dem?

För några veckor sedan försvann tre katter från vårt lantställe. Alla tre är ”vandrare”. Givetvis ID-märkta, registrerade och kastrerade. Kan vara borta flera dagar i sträck, men har hittills alltid kommit tillbaka.

 

Lille Harry fann jag i lördags hos en granne en bit bort. Där lever han nu i högönsklig välmåga och får stanna kvar som utekatt med frigolitbo. Fast egentligen tror jag att han kommer att charma in sig … Han är så gudomligt söt! Glädjande nog kände han igen mig och sprang mig till mötes och nästan hoppade upp i min famn.

 

 

Värre är det med vite Åke. Samma grannar hade en morgon funnit en vit kattsvans på gårdsplanen. Under natten hade det varit ett mycket ljudligt kattskrikande och som de uppfattade bara från EN katt. Blev han rävmat? Inga spår finns efter honom.

 

 

 Korte helgråe Oscar (stående) går ibland till grannbonden, men han bedyrar att han enbart har sina egna i maten.

 

 

 

På söndageftermiddagen kom en annan granne och frågade om jag sett deras svartvite katt. En katt som kommit till dem i mycket dåligt skick, men med god vård blivit pigg och kry och mycket tacksam. Han var varken ID-märkt eller kastrerad. Han var spårlöst försvunnen sedan några dagar. Det hade också försvunnit tre kattungar från deras gård.

Är det rävar, som i brist på naturliga bytesdjur som harar, kaniner, fasaner och rapphöns nu specialiserat sig på katter? När jag uttryckte mina farhågor för grannarna blev det snabba svaret att ”det borde skjutas fler rävar”. Nä, vi måste naturligtvis se till att de har naturliga bytesdjur att leva av.

Att katter omkommer eller försvinner på ena eller andra sättet när de lever fritt är inget konstigt, men lika sorgligt varje gång det händer.

Kattens status ska höjas

En motion (nr 2018/19:1047) av Kristina Nilsson och Elin Lundgren (båda S) har nu blivit ett förslag utarbetat av Ulrika Geijer och Maria Jacobsson. Än en gång kan jag notera att det är idel kvinnor. HEJA TJEJER! Läs mer här https://www.regeringen.se/4a7c9f/contentassets/54c5b7fe3e04459ab3957dcbfb7ccf59/markning-och-registrering-av-katter—ett-forslag-och-dess-konsekvenser.pdf

En liten varning – det hela är på 141 sidor! Sammanfattning i början av varje avsnitt. Läs och bilda er en egen uppfattning. Köp inte detta som enbart positivt för katterna.

Det jag uppmärksammat, men ännu inte läst i sin helhet, är sidan 87 Vilka katter ska märkas och registreras? Vill man skilja på katter och katter och ägare och ägare?
Detta med tanke på vad LRF och dess medlemsorganisationer skrev i remissvaret till Nya Djurskyddslagen:
”LRF anser att förslaget om obligatorisk märkning av katter bör begränsas till tätorter och stadsplanerade områden.
Vad gäller katter på landsbygden bedömer LRF att det kan komma att ge praktiska problem och få alltför långtgående konsekvenser om det i framtiden kommer att ställas krav på märkning även av katter utanför stadsplanerat område, något LRF inte förordar. Som LRF uppfattat så kan konsekvensen av en omärkt katt på gården i så fall bli att man får en anmälan på sig eller ett föreläggande och ett myndighetsingripande, vilket LRF inte anser vara i paritet med förseelsen. Däremot kan det vara bra med ett märkningssystem för katter inom stadsplanerat område då det skulle underlätta identifiering av de katter som ”flyttar in” på en gård från en tätort. Att antalet katter på en gård blir så stort att det utgör ett djurskyddsproblem bedöms som mycket ovanligt inom lantbrukssektorn. Katternas antal hålls hela tiden efter så de inte blir för många.”  (Det är min markering med fetstil)

Alla vi som arbetar med kringstrykande katter i föreningar och som enskilda på landsbygden vet att det är precis tvärtom. Katter söker sig från landsbygden till byar och samhällen istället. Förvisso har de som blivit övergivna ”fått hjälp” att flytta till landsbygden. ”En katt klarar sig ju alltid…”

Vad händer nu då? Enligt Djurens Rätt www.djurensratt.se  ska förslaget inom kort remitteras till myndigheter, organisationer och intressenter innan regeringen tar ställning till nästa steg. Verkar bli snabba ryck alltså. Håll er uppdaterade om ni vill vara remissinstans.

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com