Lätt löst problem!?

Det är inte lätt att hjälpa övergivna och förvildade katter till ett drägligare liv, men det behöver inte heller vara så stort och märkvärdigt. En snabb sökning på nätet visar att försök har gjorts av kommuner ända sedan 2007. Åtminstone att skriva om det. Eftersom problemet finns kvar så har det nog i de allra flesta fall stannat vid en skrivbordsprodukt. Ingen enda av de kommuner jag sökt på har någon information om hur man ska ta hand om sin egen katt eller vad man kan göra åt andras lösgående katter eller de herrelösa. Däremot hänvisar alla till att ”det är länsstyrelsen som har hand om djurskyddet”. Helt rätt, men det är kommuninnevånarna som ställer till det. Malmö kommun tycker att ”vi kan inte föregripa en framtida djurskyddslag med kommunala föreskrifter”! Varför inte?

Om det bara fanns ett gott samarbete mellan alla de olika ideella kattföreningarna och kommuner och acceptans av TNR (trap, neuter, return dvs fånga, kastrera återutsätta i samma område) skulle många förvildade katter kunna leva ett bättre liv utan att föröka sig. Men de olika aktörerna samarbetar inte. Veterinärförbundets djurskyddskommitté är emot TNR eftersom de anser att det strider mot svensk djurskyddslag. Länsstyrelsen i Skåne är för under förutsättning att svensk djurskyddslag följs, vilket är en självklarhet för de ideella föreningar som arbetar med herrelösa katter!

 

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com