Blodston – vad är det? Inget för hästvänner

Ofta innehåller Svensk Veterinärtidning små, små informationer invävda i långa, långa artiklar. Som detta. Några få rader i ett 4-sidigt reportage från Europeiska veterinärfederationens generalförsamling i Bryssel hösten 2015. Jag har aldrig tidigare hört talas om denna metod för att öka lönsamheten i köttindustrin.

Det handlar om produktion av PMSG, som används för brunstsynkronisering inom bl a grisindustrin i många länder. Framkallar brunst på konstgjord väg före artificiell insemination. Även vanligt inom EU. Dräktiga hästar har hormonet i sitt blod. På gårdar i Argentina och Uruguay hålls 1.000-tals ston enbart för att befruktas så ofta som möjligt, för att kunna tappas på så mycket blod som möjligt.

Ur artikeln ”Det finns rapporter om att de dräktiga stona blir utsatta för ett stort lidande vid produktionen av det eftertraktade blodserumet. Fältarbetare i den tyska djurskyddsorganisationen ”Animal Welfare Foundation” filmade under fem timmar på Syntex (läkemedelsföretag, min anm) farm i Ayacucho, Argentina. Under dessa timmar dokumenterades ca 100 tillfällen där hästarna misshandlades. För att få in de traumatiserade djuren i boxen för blodtappning blir de bl a slagna på huvudet med träkäppar och drivs regelmässigt med elektriska påfösare.”

”Efterforskningar visade på en omfattande verksamhet, som till stor del sker i det fördolda och är svår att kontrollera. Den lokala polisen i producentländerna kan inget göra då det saknas reglering inom lagstiftningen.”

Fölen som blir resultatet av dräktigheten är av intet intresse. De aborteras förmodligen eller dödas efter födseln, liksom de tjurkalvar som är ett oönskat resultat inom mjölkindustrin. Biprodukter.

Vid en Googling fann jag att hanteringen funnits på betydligt närmare håll – Island. ”De dräktiga stona töms på blod som används i köttproduktion. När fölen föds räknas de som biprodukter – och avlivas. (Expressen nov 2007)”

Var det av ekonomiska skäl som produktionen flyttade till Argentina och Uruguay? Eller var det för att hanteringen uppdagades på Island?

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com