Bara nöff eller ooiiiii!

I mars 2015 ville Sveriges Grisföretagare att Jordbruksverket skulle godkänna deras förslag till förändringar i djurskyddslagen. Deras förslag byggde på en pilotstudie, som genomfördes på ett 10-tal gårdar under 2014. Syftet uppgavs vara att förbättra grisarnas hälsa och välfärd.

De förändringar man ville göra i djurskyddslagen var
1. att förkorta ditiden från nuvarande 4 veckor
2. att använda ”skyddsgrindar” för suggan under 5 dagar efter förlossning för att hon inte skulle ligga ihjäl några kultingar
3. att ha speciellt foderliggbås för suggan vid brunst och betäckningsperiod
4. att öka antalet grisar i tillväxthallarna med 10%
5. att öka beläggningen i slaktgrishallarna med 10%
6. att öka storleken från nuvarande max 400 individer per avdelning

5 av 6 föreslagna åtgärder avsåg alltså att försämra tillvaron för grisarna!

Jordbruksverkets experter presenterade sin slutrapport i december 2015. De fann att ingen av de föreslagna åtgärderna medförde någon som helst effekt varken på grisföretagarnas ekonomi eller grisarnas välfärd!

Den förkortade ditiden innebar att varje sugga fick ytterligare 0,1 kulting per år. ”Skyddsgrinden” medförde ingen minskad dödlighet för kultingarna och det var redan känt från andra undersökningar. Foderliggbåsen blev ett hygieniskt problem och medförde så mycket merarbete att det försöket fick avbrytas i förtid! Att öka antalet individer i tillväxt- och slaktgrishallarna medförde inte heller något positivt varken för ägaren eller grisarna. En ökning av avdelningsstorlek resulterade tvärtom i lägre tillväxt. Det tog flera dagar längre tid för dessa att uppnå rätt slaktvikt.

Sammanfattning av Johan Beck-Friis artikel ”Kontroversiellt grisprogram utvärderat” i Svensk Veterinärtidning nr 15:2015 sid 34 – 36.

Ja, så kan det också gå. Jag kan inte finna någon notering om detta för grisnäringen nedslående resultat varken på Jordbruksverkets, Svenska PIG AB:s eller Sveriges Grisföretagares hemsidor. Inte heller i SkD eller På Landet.

Ropar grisarna ”Oooiiii! vi får åtminstone ha det som vi har det” eller ”Suck! vi får väl vara nöjda med det vi har”?

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com