Vi bär Gud inom oss

Städade undan en del gamla tidningar som samlats på en hylla och fann nr 3:2015 av Trovärdigt. Det är ett magasin som Svenska kyrkan i Malmö delar ut gratis några gånger om året. Dagen efter ligger de i drivor i soprummet. Trist, för det innehåller ofta tänkvärda artiklar. Just detta nummer hade jag inte ens öppnat, men titta vad jag fann när jag nu gjorde så! Att vi skulle bära Gud inom oss!

”Det mest centrala i den kristna människosynen är att varje människa är älskad och unik”, slår skribenten fast och lite längre ner i texten: ”För mig ger kristen tro en människosyn där det centrala är att varje människa bär Gud inom sig, är unik och är djupt älskad. Det är människans djupaste identitet – en identitet att vara stolt över!” Hmmm, tro de´, skulle min mormor ha sagt och därmed uttryckt sitt starka tvivel.

Visserligen säger Första Moseboken 1:26: ”Och Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild”. 1:31: ”Och Gud såg på allt han gjort och se, det var mycket gott”

Låt oss göra människor till vår avbild? Oss, vår??? Var det ett team-work?

Konfirmanderna i en annan artikel ger en mer verklighetsförankrad syn på vårt ansvar för tillståndet i världen ”Vi lever inte i shalom med skapelsen, det handlar både om miljön och hur vi behandlar djuren”. Inte bara människor. För att vi ska överleva måste alla fiskarna, fåglarna, boskapsdjuren, kräldjuren och alla växter över hela jorden också ha det bra. Har de det? Har vi tolkat ”må de råda över” på fel sätt?
”Jag vet inte riktigt varför, men Gud förlåter allt”, säger en av ledarna på konfirmandlägret.

Jag kan höra mormor muttra sitt ”Hmmm, tro de`!” igen.

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com