Ekologiskt – inte så lätt minsann!

En väninna tipsade om en artikel i Jordbruksaktuellt 4/10, som handlar om ekologiska kycklingar av rasen Rowan Ranger. Det är en skotsk långsamväxande ras och tydligen ganska ny i Sverige.

Nykläckta kycklingar väger ca 50 gram. Efter 3 dagar väger de 89 gram och när de slaktas vid 10 veckors ålder ska de väga 2 – 2,2 kg. Om jag har räknat rätt betyder det en viktökning på 78% de första dagarna och totalt 4.300% när döden inträder. De dubblar lite drygt sin vikt varje dag. Kan det verkligen vara rätt? Hur mår de?

Uppfödaren satsar på ett nytt koncept, Reko kyckling, för att möta en allt större efterfrågan på kycklingkött. I anläggningen kommer 200.000 kycklingar att födas upp varje år. En bråkdel av de 84 miljoner som äts i Sverige varje år. Svindlande siffror. En hel kyckling i veckan per svensk! Oräknat de importerade …

”Förut hade KRAV väldigt krångliga regler som var svåra att följa. Nu är det enklare och det verkar som att man tar hänsyn till att det måste fungera i praktiken när reglerna sätts och kontrollerna utförs”. Har man då tagit hänsyn till kycklingarnas välmående också eller bara uppfödarens plånbok? Läs mer på (läs kommentarerna också!) http://www.ja.se/artikel/48441/arnes-gang-satsar—pa-ekokyckling.html och http://www.ja.se/artikel/46568/delad.html

I fredags var det stort möte om kycklingar i Stockholm med deltagande av 150 delegater från EU. Drygt 25 procent av kycklingbröstfilén som konsumeras inom EU är importerad från länder utanför unionen. Importen av kyckling är större än importen av något annat köttslag inom EU. Ofta från länder som har en helt annan kvalitet både när det gäller djuromsorg och livsmedelskvalitet än vi har här. Läs mer på http://www.ja.se/artikel/48530/stort-mote-kring-kyckling.html

Köpa hel svensk ekologisk kyckling eller delar av importerad? För mig är valet lätt även om det enligt KRAV:s regler får vara 10 kycklingar per kvadratmeter. D v s varje kyckling har knappt ett A4-papper att leva sitt liv på inomhus. De ska också ha möjlighet till utevistelse. Konventionellt uppfödda får trängas dubbelt så många. Kanske enbart inomhus.

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com