Ny djurskyddslag – när, hur och varför?

Vid regeringssammanträdet 4 juni 2009 beslutades om ”Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll” (Dir 2009:57). I kommittédirektivet står bl a:
Den nya lagstiftningen ska syfta till att uppnå minst samma djurskyddsnivå som idag, utgå från de enskilda djurens behov samt verka förebyggande och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Remisstiden gick ut 2012-06-08 och kansliet sa då att de aldrig någonsin fått in så många remissvar. Lagen var tänkt att tas i riksdagen 2013. Vi är många som hoppades på en snabb och positiv ändring. Idag skriver vi 2015 och endast några små positiva förändringar har gjorts. Däremot hör och läser man ofta om de starka negativa krafter som är emot allt som har med djurs välfärd att göra. Framför allt är det LRF och djurindustrin. De borde istället vara måna om sina djur eftersom de är = deras egen ekonomi. De vill införa fixering av suggor och beteskravet för mjölkkor anses onödigt, allt för att tjäna mer pengar. Det är levande djur det handlar om – våra medvarelser som till mer än 90 % består av samma dna som vi!

Adam Arnesson skriver i dagens SkD initierat om ”Urvattnat djurskydd kostar” läs mer här http://www.skd.se/2015/07/28/ur%c2%advatt%c2%adnat-djur%c2%adskydd-kos%c2%adtar/

Men i en liten stad i Spanien får djur ny status som ”icke-mänskliga medborgare” och i Nepal har förhoppningsvis masslakten vi Gadhimaifestivalen upphört http://www.djurensratt.se/om-djurens-ratt/nyheter/ingen-mer-masslakt-av-djur-i-gadhimaifestivalen-i-nepal

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com