2 milj katter ska dödas i Australien …

… skriver Metro idag. Man tror att det finns 20 milj och att om 2 milj skjuts, förgiftas och fångas i fällor ska det rädda den inhemska faunan. Vad som sedan händer med dem som fångas i fällor står det inget om i Metro.

Hur var det nu historiskt sett? Australien var väl ursprungligen en fångkoloni (1700-tal?). Med fartygen från England kom inte bara kriminella utan också råttor och möss. För att hålla de små gnagarna i schack tog man dit katter. Inget av de tre djurslagen hör hemma i Australien och de går, då som nu, hårt åt den inhemska faunan. Och detta tror man sig råda bot på genom att döda 2 miljoner katter på 5 år!!! Så otroligt dumt att bara män kan ha kommit fram till denna lösning på ett problem skapat av män!!!

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com