Inrätta en djurskyddspolis

Husdjurshjälpen skrev igår om djurskyddspoliser och jag vill bara utropa SÅ RÄTT, SÅ RÄTT! Vanliga poliser (läs: oftast manliga) har inget intresse av att hjälpa eller ta hand om lidande djur. De prioriteras lägre än snatterier på ICA och polisen vill inget hellre än slippa ifrån denna arbetsuppgift. Den enda som rent konkret tas upp i Kommittédirektiv Renodling av polisens arbetsuppgifter Dir 2014:59!

”Utredaren ska
undersöka om och i så fall hur polisens uppgifter när det gäller hantering av djur kan överföras till en annan huvudman,
– undersöka om det finns ytterligare arbetsuppgifter som på ett lämpligare sätt kan utföras av någon annan huvudman i syfte att frigöra resurser för att förstärka den centrala polisverksamheten,
– med utgångspunkt i de överväganden som görs lämna fullständiga författningsförslag,
– redovisa vilka kostnader polisen har i dag för de uppgifter som föreslås få en ny huvudman,
– beräkna vilka kostnader förslagen kommer att medföra hos en ny huvudman, och
– föreslå hur kostnaderna ska finansieras”

Polisen vill enligt samma kommittédirektiv ”koncentrera sig på huvuduppgifterna att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt bekämpa brott”. Det har de väl inte lyckats så bra med hittills, men halleluja, så bra det ska gå när de slipper djurärendena som de ändå inte bryr sig om!

Värt att notera är att flertalet av de djurskyddspoliser som finns, eller åtminstone fanns när Carin Götblad var polischef, är kvinnor!

 

 

 

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com