REDE – Respekt, Empati, Djur, Etik

Till alla lärare och andra som arbetar med barn i lägre åldrar:
På Djurskyddets kansli i Stockholm anordnas den 25 mars en introduktionskurs i REDE och Mini-REDE. Föreläsarna kan även komma ut till intresserade grupper i resten av landet. Läs mer här:

”REDE och Mini-REDE är framtaget av etolog Kerstin Malm och pedagog Dag Einarsson, i samarbete med representanter från oss som arbetar med REDE. REDE-övningarna och tankarna bakom dem har sin grund i forskning kring empatisk utveckling samt relationen mellan människa och djur. Utöver materialets vetenskapliga grund har REDE även undersökts, både i studentuppsatser samt i utvärdering.” Saxat från deras hemsida.
Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com