Inrätta en djurskyddspolis

Husdjurshjälpen skrev igår om djurskyddspoliser och jag vill bara utropa SÅ RÄTT, SÅ RÄTT! Vanliga poliser (läs: oftast manliga) har inget intresse av att hjälpa eller ta hand om lidande djur. De prioriteras lägre än snatterier på ICA och polisen vill inget hellre än slippa ifrån denna arbetsuppgift. Den enda som rent konkret tas upp i Kommittédirektiv Renodling av polisens arbetsuppgifter Dir 2014:59!

”Utredaren ska
undersöka om och i så fall hur polisens uppgifter när det gäller hantering av djur kan överföras till en annan huvudman,
– undersöka om det finns ytterligare arbetsuppgifter som på ett lämpligare sätt kan utföras av någon annan huvudman i syfte att frigöra resurser för att förstärka den centrala polisverksamheten,
– med utgångspunkt i de överväganden som görs lämna fullständiga författningsförslag,
– redovisa vilka kostnader polisen har i dag för de uppgifter som föreslås få en ny huvudman,
– beräkna vilka kostnader förslagen kommer att medföra hos en ny huvudman, och
– föreslå hur kostnaderna ska finansieras”

Polisen vill enligt samma kommittédirektiv ”koncentrera sig på huvuduppgifterna att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt bekämpa brott”. Det har de väl inte lyckats så bra med hittills, men halleluja, så bra det ska gå när de slipper djurärendena som de ändå inte bryr sig om!

Värt att notera är att flertalet av de djurskyddspoliser som finns, eller åtminstone fanns när Carin Götblad var polischef, är kvinnor!

 

 

 

Bess på rymmen

Igår var ett anslag upptejpat på entrédörren. Det innehöll minimala uppgifter om Bess och ett foto på henne. Eftersom jag för 5-6 år sedan var med om att ta hand om ett 20-tal katter, som levt och förökat sig fritt i våra kvarter under flera år, ringde jag upp Bess matte.

Mina farhågor besannades: Bess hade rymt 3 dagar tidigare, ut genom entrédörren åt gatan, matte hade tittat efter henne från balkongen som finns åt andra sidan! Bess är en ung honkatt, inte kastrerad, har aldrig tidigare varit ute, är varken chip eller öronmärkt! Och matte visste överhuvudtaget inte hur hon skulle leta! Alla minustecknen som gör att en koloni av förvildade katter uppstår kunde staplas ovanpå varandra!

Man ska omedelbart börja leta där katten senast sågs, kolla med ficklampa under låga buskar (ögonen blänker i skenet). Starkt luktande mat, typ tonfisk i vatten, kan locka fram en hungrig och skrämd katt, men det kan också locka andra djur, som skrämmer katten ytterligare.

Eftersom nu flera dagar gått ligger hon troligen och trycker någonstans. Kanske tills hon svälter ihjäl. Eller finner en make … Det finns en fertil gammal hankatt i närområdet.

En bra efterlysning ska innehålla dessa uppgifter:
Välliknande foto med namn
Kattens kön och om den är kastrerad eller fertil
Om den är ID-märkt och registrerad med chip eller tatuerad i vänster öra och naturligtvis då numret.
När och var katten försvann och var den setts senast
Om den har några speciella kännetecken

Kontaktuppgifter till ägaren, telefon, e-post,  bör stå på småflikar som man lätt kan riva av och ta med sig

Bess försvann hemifrån 16 mars på Vendelsfridsg 4 i Malmö.

KATT.IN har utmärkt information om försvunna katter i PDF:en på http://www.katt.in/bloggtips/kattkunskap/forsvunnen-katt/ Läs gärna mer där!

Ingen munter vecka alls

Det har inte varit någon munter vecka i Skånskan ur djurskyddssynpunkt sett. Det enda jag ska beröra är Alf Ronnbys krönika i SkD 9/3. Den heter Spansk brutalitet mot djur. Jag har aldrig varit i Spanien, mest p g a deras tjurfäktningar, men att inställningen till djur är så illa som Alf Ronnby beskriver har jag inte förstått. Se gärna på www.galgoamigo.com/paring-svenska.html Många spanska festivaler innebär tydligen grymt djurplågeri som stöds via EU-bidrag för kulturella verksamheter. Vissa av dessa grymma ceremonier sker i avsikt att hylla Jungfru Maria! Jag är säker på att hon vänder sig i sin grav! ”Påven Benedictus XVI tillåter katoliker att vara djurvänner men bara med måtta. Katolska kyrkan bär ett tungt ansvar för vår tids fortsatta djurmisshandel”.

Religionerna skulle jag vilja säga. Jag glömmer aldrig buddistmunken på Ceylon som sparkade iväg en svårt sjuk hund flera meter. ”Den har gjort något ont i ett tidigare liv. Detta är straffet!” Eller den hinduiska gudinnan Khalis omättliga törst efter blod från svarta getter. Värdfolket hade alltså tänkt det  som en mycket stor ära för mig att få bevittna hur getter får huvudena avslitna! OBS inte avskurna eller avhuggna.

Nu ska vi inte vara så negativa! Det finns goda människor också även om de ibland tycks vara i minoritet.

Alla våra katter på landet uppskattade den gångna helgens solsken. De låg nästan på rad vid söderväggen och lapade solsken. Emil har de senaste två vintrarna drabbats av ringorm såhär på senvintern. När jag bad om råd hos min trogne veterinär rådde han mig att lägga Emil i solariet! Frånsett det faktum att vi inte har något solarium, så verkar solen faktiskt vara det enda som hjälper. Han hade lite begynnande fläckar för två veckor sedan, men grannen hade sett honom ligga ute i solen flera gånger och nu var det helt läkt.

REDE – Respekt, Empati, Djur, Etik

Till alla lärare och andra som arbetar med barn i lägre åldrar:
På Djurskyddets kansli i Stockholm anordnas den 25 mars en introduktionskurs i REDE och Mini-REDE. Föreläsarna kan även komma ut till intresserade grupper i resten av landet. Läs mer här:

”REDE och Mini-REDE är framtaget av etolog Kerstin Malm och pedagog Dag Einarsson, i samarbete med representanter från oss som arbetar med REDE. REDE-övningarna och tankarna bakom dem har sin grund i forskning kring empatisk utveckling samt relationen mellan människa och djur. Utöver materialets vetenskapliga grund har REDE även undersökts, både i studentuppsatser samt i utvärdering.” Saxat från deras hemsida.

Stora djur och små djur och oönskade djur

Tack Eva för synpunkterna och råden om ersättning för den traditionella kattsanden. Eva skrev: ”Jag gick över till 100% organic ”Cat´s Best” ÖkoPlus. Visserligen tillverkat i Tyskland. Blandade traditionell kattsand med detta först 1/3 sedan hälften sedan 2/3 och till slut fullt ut. Det accepterades utan knot av mina två katter. Väger ingenting, komposterbart, brännbart – kanske några kronor dyrare men värt det. Dammar dessutom mycket mindre. Prova själv alla som önskar ändra och lycka till!” Tål att prova – sand är ju så hj-a tungt att bära hem!

Stor svart rubrik på SkD:s förstasida idag: Hittade döende häst. Det hände vid Sjöbo. Hästen fick lida i 5 timmar efter att den upptäckts sedan självdog den. Hur många timmar dessförinnan vet ingen – inte heller hur den hamnade i den situationen. Dumpad? Förrymd? Hur som helst så ska inget djur behöva lida så länge och så mycket i väntan på behandling eller avlivning.

På anslagstavlan vid ICA kan man idag läsa: ”Katt upphittad på Lorensborg. Mager, hungrig, vilsen, förtvivlad. Chip-märkt men inte registrerad. Kontakta FvK Öresund tel nr 0707-131927″. Ungefär så stod det. En upphittad katt får inga svarta rubriker på någon tidnings förstasida – inga döende katter heller.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA Har stora djur ett större värde? Nya små kattungar kommer även denna vår till världen enbart för att avlivas med olika metoder. Andra kommer att självdö av lätt botbara sjukdomar. Läs mer på föreningen KATT.IN:s hemsida eller se deras utställning på biblioteket i Höör.

Ser ni musen i hörnet? No-Kill gällde bara så länge musen satt stilla. Hur kände sig musen?

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com