Och sanden fraktas både hit och dit …

Varje år används enorma mängder kattsand i Sverige och branschorganisationen Avfall Sverige tycker det är för mycket (enl SVT-text). Jo, jag vet och tungt är det också. Jag hade en lång diskussion med personalen på Merab i Eslöv för något år sedan. Frågan gällde om kattsand ska i containern för brännbart eller icke brännbart. En av de anställda och jag hävdade med bestämdhet att sand inte brinner. ”Jo”, sa en annan lika tvärsäkert, ”det här förbränns vid så hög temperatur att sanden brinner! Jag vet för jag har själv katt!!!” Då gav vi andra liksom bara upp …

Kattsand är alltså inte sand utan bentonitlera och den bryts i dagbrott i framför allt Canada och Kina. De siffror som nämns är att om Sveriges 1,2 miljoner katter förbrukar 10 kg sand per månad blir det 144.000 ton per år. Och alla världens tamkatter då … Det blir hisnande siffror!

Det är dock som den berömda pissen i Mississippi. Visst är det galet att frakta sand runt halva jordklotet, men hur mycket sand går det åt till investerarnas skrytbyggen vid ex vis Persiska viken? Den sanden hämtas inte från sandöknen Rub al Khali, som ligger nästgårds och täcker större delen av Arabiska halvön, utan från havet utanför Marocko. Havsbottnen förstörs här för all framtid och fisken flyr. Torr sand är tung – våt är ännu tyngre. Små åsnor släpar den upp ur havet dag efter dag för att fraktas till lastfartygen för vidare befordran till byggarbetsplatserna på andra sidan Afrika. Här kan man tala om miljöbovar!

Våra små katter gör bara det vi alla gör lite då och då när vi behöver. Det finns många olika sorters kattsand och det finns många olika sorters annat strö så det är bara att prova. Våra katter har provat några olika sorter, men det var inte populärt alls även om det var svensktillverkat.

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com