Rör inte beteskravet!

Det skriver Johan Beck-Friis, veterinär och informationschef i Veterinärförbundet i Svensk Veterinärtidning nr 10:2014 och fortsätter:

”Jordbruksverket släppte i augusti sin egen utredning ”Beteskravets effekter på lönsamheten i mjölkföretagen”. I utredningen kommer verket fram till att dagens betesregler minskar lönsamheten för landets mjölkproducenter.
Verket konstaterar att djurhälsoexperterna är överens om att bete innebär många fördelar för djurhälsa och djurvälvärd. Även LRF mjölk har en positiv syn på beteskravet och anser att betet är en viktig fråga för konsumenternas syn på svensk mjölkproduktion.
Samtidigt pekar vissa producenter ut beteskravet som ett hinder för strukturutvecklingen i svensk mjölkproduktion, vilket anges av Jordbruksverket som en orsak att utreda kostnaderna för betet.”
Läs hela ledaren här  http://www.svf.se/sv/Tidningen/Ledare/ledare-1014/  Han har många kloka synpunkter.

Finns det något mer rogivande än en flock kor på bete? Den reklamen har fått många konsumenter att välja att köpa svensk mjölk. Kor på bete lever längre och är under tiden friskare och mår naturligtvis även psykiskt bättre. Vill vi, som Jordbruksverket, att de istället ska stå fjättrade med en järnkedja runt halsen inomhus och bara kunna stå upp, ligga ner, äta och bajsa? Skulle DU konsument vilja leva ett sådant liv? På hårda spalt- eller betonggolv, som kanske inte ens är täckta med halm? Kor föredrar att ligga mjukt på gummimattor kunde vi läsa för några veckor sedan i SkD.

”Fortfarande står 45 % av landets mjölkkor uppbundna större delen av året och fortfarande mår alla kor bättre av att få komma ut på bete”. Vi skriver 2014 och borde ha kommit längre i vår omsorg om våra mjölk-, ost- och köttproducenter!

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com