Förslag till Malmö Stad

Det blev mer än lite konstigt i inlägget från 30 juli därför är det borttaget. Såhär ska det vara istället, så är det begripligt!

Jag har skrivit ett s k initiativ till Malmö stad och det handlar naturligtvis om katter – herrelösa och övergivna sådana. Förslaget ser i helhet ut såhär och vill du skriva på och därmed stödja det går du in på följande länk: http://initiativet.malmo.se/epetition_core/community/petition/2825
OBS! Glöm inte att bekräfta e-posten du får som svar!

FÖRSLAG
Jag föreslår att Malmö kommun förekommer en framtida ny djurskyddslagstiftning genom att uppmärksamma situationen och lidandet för herrelösa (= övergivna och förvildade) katter.
Lösningen på detta djurskyddsproblem, som engagerar många människor, ligger i
1. bättre information på hemsidan, i Vårt Malmö och stadsdelstidningarna
2. en kattstadga (hundstadga finns)
3. ekonomiskt stöd till seriösa kattföreningar
4. inrättande av TNRM-områden (Förvaltningsrättens dom nr 9303-12 torde göra det möjligt)

Det är min förhoppning att Malmö kommun väljer att bli ett föredöme för andra kommuner i avvaktan på en ny djurskyddslag. Övergivna djur har ett eget kapitel i förslaget till ny djurskyddslag (SOU 2011:75), medan Malmö kommun valt att betrakta engagemang för dessa djur som en fritidssysselsättning i ett tidigare initiativ med beslutsdatum i februari 2014!

BAKGRUNDSINFORMATION
Det händer alltför ofta att husdjur överges när ägaren tröttnat eller av någon annan anledning inte vill eller kan ha kvar sitt djur. När sådana djur får avkommor kan populationer av förvildade djur uppstå. Katten är ett lättskaffat djur, ofta gratis, som enligt myten klarar sig själv. Verkligheten är att den är helt domesticerad och klarar sig inte på egen hand i naturen/staden.
Det är också väl dokumenterat att, som f d länspolischefen i Stockholm, Carin Götblad, har sagt, ”Unga som saknar empati för djur hemfaller ofta i brott senare i livet” och ”internationell forskning visar att djurplågare oftast förr eller senare också börjar plåga människor.”
Tyvärr finner kattföreningarnas aktiva ofta skadade och sjuka katter.

 

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com