Utekatter far illa medan ny lag dröjer

Såg ovanstående rubrik när jag städade i den växande högen med tidningsurklipp.

8/6 2012 gick remisstiden ut för skrivelser ang nya djurskyddslagen (SOU 2011:75). Drygt två år senare har fortfarande inget hänt gällande herrelösa katter – Sveriges största djurskyddsproblem enligt en djurskyddsinspektör i Västra Götaland. Varför? En mycket känd veterinär svarade såhär: ”I en demokrati måste man ge och ta. Det finns viktigare problem att fokusera på”.

 

Redan i Västmanlands läns Kattprojekt 2006-2007 står att ”även herrelösa katter ska omfattas av djurskyddslagen” (de lyder nu under 5 olika lagar, men inte djurskyddslagen) och man verkar ställa sig positiv till TNRM, även om inte uttrycket nämns.

 

Veterinärförbundet motsätter sig TNRM och menar att de herrelösa katterna kan fortsätta föröka sig i sina miserabla uteliv.

 

Katter är små djur och betingar inget ekonomiskt värde för de allra flesta. LRF anser i sitt remissvar att herrelösa katter enbart är ett tätortsproblem. Vi som sett verkligheten vet att det är värre på landsbygden. Det är fortfarande OK att små kattungar i 1000-tal dränks, nackas osv enbart för att de fötts.

 

Malmö kommuns information om katter och kattägande på hemsidan inskränker sig lite kortfattat till att på fyra rader tala om att ägaren har ett ansvar, på sju rader står att den som störs av lösspringande katter är skyldig att schasa bort dem och så en PDF om skadedjur och ohyra dit kommunen också räknar herrelösa katter. Det vore önskvärt med mer detaljerad och adekvat information.

Av alla remissvaren från olika kommuner är det endast Bodens kommun som skriver något positivt om katter.

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com