Stackars grisproducenter

Enl Jordbruksaktuellt www.ja.se härjar sedan april 2013 ett virus i USA som hittills kostat drygt 7 miljoner smågrisar livet. Sjukdomen är till nästan 100% dödlig. Analytiker tror att grisproducenterna nu kommer att minska sina besättningar för att minimera kostnaderna. Inte för grisarnas bästa.

Enl Svensk Veterinärtidning nr 7:2014 www.svf.se kräver landsbygdsminister Eskil Erlandsson att ”EU-kommissionen ska se till att alla länder följer direktivet om skydd av grisar och speciellt reglerna om svanskupering” och menar att regelverket inom EU måste respekteras. Han ”uppmanar kommissionen att göra en kartläggning av förekomsten av svanskupering inom EU”. Vilket år blir den kartläggningen klar? Och vad händer under tiden?

I samma tidning nr 6:2014 kan vi läsa om ett ”initiativ från svenska grisbönder och beskrevs som ett kontrollprogram för ökad djuromsorg tänkt att ge förbättringar för grisproducenterna”. Inte för grisarna. ”Detta djuromsorgsprogram innefattar bl a förkortad diperiod, fixering av suggor, liggbås istället för lösdrift, 10% ökad beläggning och en ökning till mer än 400 djur per slaktgrisavdelning. … De flesta delmomenten i programmet gör avsteg från den svenska lagstiftningen. … Pilotstudien sker med Jordbruksverkets goda minne”. Kanske med Eskil Erlandssons också.

Danish Crown återkallar några ton griskött som exporterats till Sverige. Varför? Det innehåller ett konstgjort och förbjudet hormonämne. Varför? Ökad tillväxt = mer pengar till grisproducenten.

När ni investerar era sparade slantar i någon råvarufond så tänk på att även griskött räknas som råvara liksom olja, koppar osv.

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com