Bättre djurkoll

Under den förtroendeingivande rubriken kunde vi på sid 25 i senaste På Landet, som kom i förra veckan, läsa följande: LRF:s riksförbundsstyrelse ska verka för att Jordbruksverkets djurskyddsinspektörer jobbar på ett korrekt och rättssäkert sätt. Den ska även jobba för att djurägaren vid behov ska kunna byta inspektör och fortsätta utreda möjligheten att överklaga djurskyddsärenden i annan instans än Förvaltningsdomstolen. Dessutom ska styrelsen arbeta för möjligheten att korrigera för mindre avvikelser i tvärvillkoren utan att få avdrag. LRF vill också se en effektivare och mer rättssäker hantering av anmälningar om bristande djurskydd.

Visst, djurskyddsärenden borde avgöras i domstolar med specialkompetens, men det är nog tyvärr inte det och inte djurens bästa som LRF avser.

Enligt ett referat från Svenska Djurhälsovårdens vårkonferens i Svensk Veterinärtidning nr 6 2014 sid 38 föreslog LRF-ordföranden Helena Jonsson sänkt djurskyddsnivå för att rädda böndernas ekonomi. Det är ju så dyrt att låta djuren leva ett naturligare liv och utan antibiotika! Hon uttryckte också tvekan om den svenska djurskyddslagen och föreslog att den ska nedmonteras under benämningen ”djuromsorgsprogram”.

Djur ska med lag skyddas ansåg Per Jensen och talade till försvar för den svenska djurskyddslagen. Han menade att det är fel att närma sig omvärlden och deras syn på djurhantering för att förbättra ekonomin för svenska djurbönder. Folk i allmänhet är ganska uppmärksamma på hur djur behandlas i produktionen, även om de kanske inte i övrigt har en aning om hur mat produceras. Djuren lever kvar på samma instinktsnivå som sina förfäder och tar man inte hänsyn till det reagerar djuren med stress. Ska man då klippa av grisen svansen för att korrigera en felaktig uppfödningsmetod?

Kan vi lita på LRF? De´ vete´ katten!

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com