Bättre djurkoll

Under den förtroendeingivande rubriken kunde vi på sid 25 i senaste På Landet, som kom i förra veckan, läsa följande: LRF:s riksförbundsstyrelse ska verka för att Jordbruksverkets djurskyddsinspektörer jobbar på ett korrekt och rättssäkert sätt. Den ska även jobba för att djurägaren vid behov ska kunna byta inspektör och fortsätta utreda möjligheten att överklaga djurskyddsärenden i annan instans än Förvaltningsdomstolen. Dessutom ska styrelsen arbeta för möjligheten att korrigera för mindre avvikelser i tvärvillkoren utan att få avdrag. LRF vill också se en effektivare och mer rättssäker hantering av anmälningar om bristande djurskydd.

Visst, djurskyddsärenden borde avgöras i domstolar med specialkompetens, men det är nog tyvärr inte det och inte djurens bästa som LRF avser.

Enligt ett referat från Svenska Djurhälsovårdens vårkonferens i Svensk Veterinärtidning nr 6 2014 sid 38 föreslog LRF-ordföranden Helena Jonsson sänkt djurskyddsnivå för att rädda böndernas ekonomi. Det är ju så dyrt att låta djuren leva ett naturligare liv och utan antibiotika! Hon uttryckte också tvekan om den svenska djurskyddslagen och föreslog att den ska nedmonteras under benämningen ”djuromsorgsprogram”.

Djur ska med lag skyddas ansåg Per Jensen och talade till försvar för den svenska djurskyddslagen. Han menade att det är fel att närma sig omvärlden och deras syn på djurhantering för att förbättra ekonomin för svenska djurbönder. Folk i allmänhet är ganska uppmärksamma på hur djur behandlas i produktionen, även om de kanske inte i övrigt har en aning om hur mat produceras. Djuren lever kvar på samma instinktsnivå som sina förfäder och tar man inte hänsyn till det reagerar djuren med stress. Ska man då klippa av grisen svansen för att korrigera en felaktig uppfödningsmetod?

Kan vi lita på LRF? De´ vete´ katten!

Och tiden den går …

Oj, vad tiden går! Allt möjligt har kommit emellan mig och skrivandet under ett stort antal dagar. Vackert väder t ex och inte minst Midsommar.  Grannbondens katter har jag med jämna mellanrum försökt fånga in för kastrering och öronmärkning och givetvis en allmän hälsokontroll. Det finns faktiskt veterinärer som bara kastrerar och inget mer. Ta alltså ordentligt reda på vad som ingår i priset! Billigt är sällan bra. De två katter som finns kvar i gruppen har väldigt noga memorerat mig och håller sig undan när jag kommer med mina attiraljer.
Ännu en katt kommer nu och äter kvällsmat på vårt lantställe. Han är lite lustig, för han ställer sig i dörröppningen och  jamar innan han går in. Vill han fråga om lov? De´ vete´ katten! Och Juns han är som han är. En stor personlighet. Han tillbringade ca en timme på backspegeln i fredags med att fundera över livet i största allmänhet.
Kolla gärna in www.katt.in under material och utställningar. Snart kommer kanske deras utställning till biblioteket på just er ort.
SAMSUNG DIGITAL CAMERA

KÖP EKOLOGISKT!

Landsbygdsdepartementet har haft uppföljningsmöte med representanter för grisnäring, handel och intresseorganisationer och kommit fram till att man ska öka den svenska grisköttsproduktionen till motsvarande konsumtionen = 4 miljoner grisar. En stor del av dem kastas för att det inte ingår i vårt konsumtionsmönster att äta vissa delar av grisen. Dessa delar vill man sälja till kineserna. BRA bara allt kommer till nytta. MEN …

Skulle du människa vilja leva hela ditt liv på 1 (en) kvadratmeter? Det är det utrymme en gris enligt gällande djurskyddslag måste leva på! Och då går den på fyra ben! På spaltgolv! Sen ska de på utflykt till Tyskland! I minst ett fall utan vatten och stående upp till fotknölarna i sin egen avföring. Den som arbetar i grisnäringen betraktas som riskfaktor inom sjukvården. Grisen är det djur som biologiskt sett står närmast oss människor …

KÖP EKOLOGISKT!

Stolpalyckan

Kolonisterna på Stolpalyckan i Malmö vill ha bort katterna. Det handlar om 15-20 st. Som vanligt ropar man på jägare. Överarbetad kattförening vill rädda katterna genom att kastrera och flytta dem till bondgårdar. Till ett ljuvligt liv på landsbygden! Sanningen svider i mitt hjärta. Det är överfullt av förvildade katter på landsbygden. Tvinga inte dit fler! De får problem bland de med redan etablerade revir. Jag vill uppmana både kattföreningar, kolonister och andra att ta hand om katterna i deras invanda miljö istället. Använd TNRM-metoden (fånga-kastrera-återföra-ta hand om)! Inom några få år har ni kontroll över antalet och det kostar inte så mycket. Kanske några frivilligt blir tama och får flytta in hos någon vänligt sinnad människa. Koloniområden är underbara oaser i storstan – låt även katterna njuta av friden!

Var finns viljan?

I en insändare i Sydsvenskan 30/5 skriver Camilla Björkbom, Djurens Rätt, och Andrea Gunnarsson, Kastreringsbussen, om hemlösa katter. De avslutar sin insändare så här ”Tar vi tag i problemet idag kan vi förebygga ett mycket stort lidande. Finns viljan från Malmös politiker att göra det?” NEJ, vill jag svara, de gömmer sig bakom tunga remissinstanser till nya djurskyddslagen.

En känd malmöpolitiker lär ha sagt ”Vi har inget problem med vildkatter i Malmö! Dem tar ju kattföreningarna hand om!” En annan politiker har sagt direkt till mig ”Att ta hand om vildkatter är många kvinnors hobby och en hobby får faktiskt kosta pengar!” Dvs privata pengar. Han glömde att bakom varje hemlös katt finns en oansvarig kommuninnevånare.

Det kommer inte att bli någon förändring av djurskyddslagen vad gäller katter så länge remissinstanser som LRF och Veterinärförbundets Djurskyddskommitté intar en helt kallsinnig hållning. De ser inte djurens lidande. Djurskyddskommittén skriver i Svensk Veterinärtidning 3/2010 att ”TNR är en alltför riskfylld djurhållning för att få djurskyddskommitténs stöd”.  De punkter som tas upp är bl a:
1) klimatet, som inte anses lämpligt
2) att TNR-områden ska hållas utanför trafiktäta områden
3) att sandlådor för barn inte får finnas inom området
4) att djurkliniker eller djursjukhus inte får finnas i närheten

Kraven gör att inga TNRM-områden kan startas varken i Malmö eller någon annanstans, men katterna finns ju redan därute! Nu är de fertila, kanske sjuka, svältande osv. Enligt Djurskyddskommittén blir de en större fara om de är färre, friska och välmående!? Under 2010 bemöttes Djurskyddskommitténs utspel med en serie artiklar från veterinärer och ideella föreningar, men sedan dess har det varit tyst. Mycket tyst. Inte en enda artikel om TNRM har sedan dess publicerats i Svensk Veterinärtidning.

Lägg sedan inget ansvar på de stackars förvildade, hemlösa katthonorna! För varje hemlös katt finns en oansvarig ägare och bakom varje ny kattunge finns även en okastrerad hankatt, som kanske är ägd och omhuldad och utsläppt för att få uppleva det naturliga i att få para sig!

Kattägare är smartare …

… skrev Dagens Industi (www.di.se) igår. Fast det visste ni kanske redan! Så här stod det:

”Det är helt olika sorters människor som skaffar hund än katt, enligt en stor studie som också visar att kattägarna är smartare. Det skriver The Huffington Post.
Studien, som är gjord vid Carroll University i Wisconsin och baseras enbart på collegestudenter, presenterades nyligen på en stor forskarkongress.
Den visar att hundmänniskor karaktäriseras av att vara livliga och att de följer regler noga. Kattägare å sin sida är mer introverta, har ett öppnare sinne och är mer känsliga. Det mest kontroversiella är dock att kattfolket tenderar att vara mer intelligenta.
Forskaren Denise Guastello förklarar skillnaderna med hur ägarna agerar med sina husdjur, där hundägarna gärna lever ett aktivare utomhusliv medan kattägare snarare föredrar att hålla sig hemma i lugn och ro, srkiver Huffington Post.”

Fast att hundägare skulle följa regler noga ?! Hm, det vete katten …

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com