Bra idé att ge jakt ett eget kulturår?

Läste lite idag på riksdagens hemsida och se vad jag fann! En riksdagsman har lämnat en motion där han på fullt allvar anser att år 2015 ska utses till ”jaktens, viltköttets och viltvårdens år”!

”Betänkande 2013/14:MJU19 Jakt och viltvård. Hans förslag:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att lyfta upp jaktens och viltvårdens betydelse för det svenska kulturarvet.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att jakten och dess betydelse får ett eget kulturår, exempelvis 2015, för att uppmärksamma jaktens betydelse och för att kunskapen och förståelsen för jaktens och viltets betydelse för Sverige ökar.”

Jag tycker att 2015 ska bli djurskyddets år! Förslaget om ny djurskyddslag ska behandlas i Miljö- och jordbruksutskottet den 27 maj och i juni kan förslaget klubbas av riksdagen och bli lag.

I en artikel i tidningen Kattliv uttalar sig Fredrik Federley (C) positivt om ID-märkning av katter. ”Det är inte ett för stort lagkrav, utan anständigt”. Många remissinstanser tycker detsamma. Och så tror man sig komma tillrätta med det ökande antalet övergivna och förvildade katter! Man bryter ut en liten del av problemet och ser inte helheten.

ID-märkning är bara en tatuering i ett öra eller ett chip i nacken. Oansvariga kattägare kan fortsätta att överge sina oregistrerade djur. Tyngdpunkten i förslaget borde istället, utöver ID-märkning, ligga på ägaransvar, registrering och 18-årsgräns för att få äga djur.

Om man släpper ut sin älskade sällskapskatt så är enbart ID-märkning med chip till ingen nytta. Det kan vara mycket svårt att hitta och fånga in en förvirrad och förvildad katt. Öronmärkning syns på kort avstånd och man behöver inte ta en upphittad katt till veterinär eller polis för avläsning. Utan registrering är chansen mycket liten att man får tillbaka sin katt!

Att ge legitimitet åt TNRM, som finns i många länder, skulle inom några få år lösa problemet med de många herrelösa katter som nu finns i städer och byar. Ökat krav på ägaransvar skulle förhindra att nya hamnar i samma förtvivlade situation. Enligt nuvarande lag kan den som matar/tar hand om en övergiven katt straffas, medan den som överger sitt djur går fri.

Var aktiva och uppmärksamma när propositionen läggs. Att ändra/korrigera ett beslut i efterhand är omöjligt. Mer information finns på riksdagens hemsida efter 27 maj.

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com