Rätt eller fel?

Det är inte bara de övergivna djuren som lider (se nedan i One day in next day out), utan även de som tvingas ta hand om dem. Vi är många som tagit hand om sådana katter, men inte alla kan. Alla klarar inte heller att se det lidande de utsätts för och mår dåligt. Kan rentav bli sjuka av medlidande.

Alla katter är Någons ansvar. Det märkliga är att det ställs större krav på den som tar hand om en övergiven katt än på den som överger sin katt.

I Jordbruksverkets broschyr 3-2011 om Djurskyddsbestämmelser Katt står bl a ”Du ska behandla din katt väl och skydda den mot onödigt lidande och sjukdomar.” Den som överger sin katt bryter mot dessa grundläggande bestämmelser.
MEN
i länsstyrelsens information står det så här:
”Innan man börjar mata herrelösa och förvildade katter är det viktigt att man är medveten om vilket ansvar det innebär. Enl Kammarrättsbeslut kan den som under en period regelbundet matat en katt anses vara dess ägare även om katten i övrigt lever som om den vore herrelös. Anses man vara ägare till katten ansvarar man för att den hålls och sköts enligt djurskyddslagens krav.”

Det ställs alltså högre krav på den som tar hand om Någon Annans dumpade katt än på den som överger sin katt. Den personen förblir alltid anonym.

Ni som tar ansvar för dessa de mest skyddsvärda ska givetvis inte sluta med det av rädsla för myndigheter utan tvärtom förena er med oss. Vi är många som vill få till stånd en ändrad djurskyddslagstiftning och framför allt ändrad attityd till djur.

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com