Travsport – hög risk ur djurskyddssynpunkt

Svensk Veterinärtidning nr 8-9 2013:
”Med anledning av en direkt fråga har veterinärförbundets djurskyddskommitté diskuterat tvångsmedel för travhästar tillsammans med SVS hästsektion. Enligt djurskyddslagen får ett djur inte utsättas för lidande i samband med träning och tävling. Travsporten är klassad som en tävlingsform med hög risk ur djurskyddssynpunkt. Felaktig användning och tillpassning av utrustning kan orsaka hästen lidande, oavsett vilken typ av utrustning som används. Det gäller även inom andra former av hästsport. Djurskyddskommittén välkomnar mer forskning på djurhälsa och djurskydd hos tävlande djur.”

Under rubriken ”Den nya djurskyddslagen måste införas” uttrycker kommittén stöd för de förbättringar som föreslås i ”Ny djurskyddslag” (SOU 2011:75) och lyfter speciellt fram dessa förslag till regeländring:

–          Tydligare straff för brott mot djur
–          Att samarbete mellan travbranschen och banveterinärer återupptas
–          Att det görs studier på de skador som träning och tävling åsamkar hästarna
–          Förbud mot att använda spö
–          Utökad veterinärbesiktning inför travlopp
–          Att Jordbruksverket tar ett större ansvar för att hjälpa banveterinärerna i deras myndighetsutövning

Allt enl artikelförfattaren Stefan Gunnarsson ordf i Djurskyddskommittén för Sveriges Veterinärförbund.

Travsporten drivs av stora ekonomiska intressen och beslut fattade ur djurskyddssynpunkt kan uppfattas som obekväma.

Hur felaktigt tillpassad utrustning kan orsaka hästar lidande kunde vi se i Djurakuten TV:3 i veckan. En häst ansågs omöjlig att rida, den var inte glad och bedömdes först ha ont i ryggen. Tack vare en förnuftig veterinär slapp den behandling. Hästen behövde bara en rymligare sadel! Vad skulle ryttarinnan tycka om att arbeta i en för trång jacka? t ex utan möjlighet att sträcka fram armarna?

Tycker då hästar, som är flyktdjur, det är kul att springa för livet med en liten vagn efter sig? Eller hoppa över hinder som är högre än de själva och dessutom med ryttare på ryggen? Det vete´ katten …

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com