Ett förslag …

… inlämnat till Malmö kommun har fått 221 namnunderskrifter! Förslagsställaren föreslår att kommunen ekonomiskt och/eller på annat sätt ska stödja de ideella föreningar, som på olika sätt tar hand om 100-tals katter varje år. Katter som kommuninnevånare inte längre vill ta ansvar för. Heja kattvänner! Hoppas ni lyckas bättre än i Kattrådet, som lades ner 2008.

I remissvaret (http://www.regeringen.se/sb/d/15328/a/186182) till förslaget till ny djurskyddslag (SOU 2011:75) kallar Malmö kommun herrelösa katter för skadedjur och lägger tyngdpunkten på de ekonomiska aspekterna: ” … fortsatt kostsamma och tidskrävande insatser för myndigheter då det sällan finns någon ansvarig för herrelösa katter att kräva in ersättning för gällande myndigheters utlagda utgifter …” Det står i bjärt kontrast till Bodens kommun som lägger tyngdpunkten på djurskyddsaspekten. ”… Obligatorisk ID-märkning betyder att kattägaren tänker efter vilket ansvar man påtar sig som djurägare” och ” det kan ge katten ett tryggare och säkrare liv som den så väl har rätt att få”.

Verkligheten är att Malmö kommun nog varken har kostnader eller tidskrävande insatser för herrelösa katter eftersom kommunens intresse för dem hittills varit obefintligt …

Men det är stora skillnader mellan de många kattföreningarna och nätverken. En förening vill ”tämja” alla förvildade katter oavsett ålder och hälsotillstånd, en annan avlivar alla över 16 veckors ålder eftersom de anser att de inte går att socialisera. En förening vill att alla katter ska vara innekatter, en annan använder TNRM på alla katter som kommer i deras väg. En förening hävdar överlevnad till varje pris, både i lidande och pengar, en annan avlivar alla som skulle behöva någon form av behandling.

Det behövs starkare aktörer än ideella kattföreningar för att ta det övergripande ansvaret. Vågar Malmö kommun? Eller har man fortfarande det havererade Kattrådet i färskt minne?

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com