Rosa på jakt

Inatt kom Rosa glatt uppskuttande till mig i sängen. Klockan var halv två och jag tände ljuset för att eventuellt läsa en liten stund när vi hälsat på varandra. Jag hade inte sett till henne på hela dagen. Rosa är en mycket glad och leksen katt och egentligen är hon ju grannens, men tycker ofta att det är roligare hemma hos oss. Hennes bror tycker likadant. Hon ”kuttrade” glatt och strök sin blöta nos gång på gång mot min näsa och trampade runt, runt en lång stund och la sig slutligen på kudden som ett diadem över mitt huvud och bet mig av ren glädje i höger öra.

Plötsligt går hon till anfall mot något på min mage! Jag ser inget potentiellt byte, men hon far runt och river och sprätter i lakanet med alla arton klorna vitt utspärrade. Med båda armarna över ansiktet till skydd ser jag hur hon drar sig tillbaka till fönsterkarmen. Hon spanar en stund, förbereder anfallet och kastar sig sedan med ett jättesprång mot detta ”något”.

Plötsligt inser jag vad som väckt hennes intresse: jag andas! Magen rör sig lite omärkligt upp och ner när jag andas in och ut! Nu finns det åtskilliga små hål i lakanet plus några revor! Men det gör inget för, oj, vad hon hade roligt!

En liten smygfis under täcket kan också få henne att gå igång, men det är en annan historia!

Mer om ägg och höns

Vad säger äggproducenterna?
Föreningen Svensk Fjäderfäskötsel, Svenska ägg, skriver i sitt remissvar:
”Svenska Ägg har deltagit i samråd med LRF under arbetet med deras remissyttrande. Svenska Ägg ställer sig bakom LRFs yttrande …”
Svenska ägg anser vidare att ”dagens system är väl fungerande”. En A4-sida per höna! Och vill också höja antalet höns från 16 till 20 per bur enligt EU-standard.

LRF säger såhär om höns på sid 44 i sitt 47-sidiga remissvar:
”§7 Här införs bl.a. krav på att stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska vara så rymliga att alla djur kan röra sig obehindrat, uppfylla djurens behov av komfort, vara utformade så att djuren kan bete sig naturligt, hållas rena och vara utformade så att klimat, ljus- och ljudnivåer är anpassade till djurens behov och förutsättningar. Förvaringsutrymmen för djur ska ha dagsljusinsläpp. …  Mer relevant skulle för vissa djurslag sannolikt vara ljusstyrningsprogram. LRF hyser också vissa farhågor kring tolkningen av att djur ska röra sig obehindrat.”

Det pågår också rättsprocesser. På sid 288 i SOU 2011:75 står att ”i flera län har man på länsstyrelsenivå tillåtit användning av en typ av inredda burar på ett sätt som är förbjudet i Sverige.”
”I några ärenden har äggproducenter ansökt … om att få hålla 20 värphöns i en bur …” Detta är förenligt med djurskyddslagen i Tyskland, men inte i Sverige.
”Lagstiftningen i Danmark tillåter max 10 hönor per bur.” Detta är också vad utredaren anser ”man borde stannat på en lägre nivå än 16 höns per bur … djurvälfärdsriskerna ökar i gruppstorlekar med fler än 10-15.”

Får länsstyrelserna gå förbi den svenska lagen?
Ska livsmedelsproducerande djur få lov att röra sig obehindrat? Eller ska de bara kunna stå upp eller ligga ner hela sitt liv?
Ska värphönsen behöva riskera att hackas blodiga p g a trängsel i burarna?
Minns ni bilderna på sönderhackade kalkoner tidigt i våras? Det sker dagligen i äggfabrikerna.

Ägg och värphöns

Saxat ur förslaget till ny djurskyddslag sid 277-290 (SOU 2011:75) http://www.regeringen.se/sb/d/15328/a/186182

”Sedan 1950-talet har man satsat på att lösa salmonella- och parasitproblem inom äggproduktionen och sedan 1990-talet på djurvänligare inhysningssystem med möjlighet för naturliga beteenden genom att värphönsen får tillgång till rede, sittpinne och ströbad.

I djurskyddsförordningen 1988 förbjöds att ha höns i burar med en övergångsperiod på 10 år. Man fick dock stora problem med bl a kannibalism och låg produktion. 1997 godkändes inredda burar som inhysningsalternativ.

1998 godkändes flervåningssystem för frigående höns trots problem med fjäderplockning och kannibalism. Äggproduktion i oinredda burar kunde ske fram till 2004 då den sista dispensen löpte ut.”

Dvs sex år efter 1998 då övergångsperioden löpte ut!

”INOM EU finns ett hönsdirektiv som innebär att det fr o m 2012 är förbjudet att ha värphöns i oinredda burar. Minimikravet är detsamma som i Sverige. Omställningen har dock inte gått att genomföra eftersom äggproducenterna väntat in i det sista med att beställa ny utrustning och därmed har inte inredningsföretagen haft tillräcklig kapacitet att tillverka, projektera och montera ny utrustning. Äggproducenterna är också osäkra på om konsumenterna vill betala ett högre pris för att hönsen ska må bättre. 60% av värphönsen inom EU hålls därför fortfarande i oinredda burar. Där klipper man också av näbbarna för att hönsen inte ska hacka på varandra.”

Utredarens analys:
”Sverige blev det första landet i EU där omställning till nya inhysningssystem genomfördes.” Och ”den svenska lagstiftningen på en del punkter ligger på en högre nivå än EU-lagstiftningen.” Hon noterar också ”att man borde stannat på en lägre nivå än 16 höns per bur … djurvälfärdsriskerna ökar i gruppstorlekar med fler än 10-15.”

Vill vi konsumenter att de ska ha det så här? Vill vi betala mer för att de ska ha det bättre?

”I Schweiz har burhållning av värphöns varit förbjuden i decennier och i några EU-länder har en stark konsumentrörelse drivit på en förbättring av förhållandena för hönsen.”

Vad äggproducenterna tycker i sina remissvar tar vi imorgon.

Äggkastning

Inhandlade igår bl a en 12-pack ägg i en större livsmedelsbutik i Mellanskåne. Kassörskan upptäckte att ett ägg var sönder och sa ”Du kan ta en ny kartong!” och kastade den i papperskorgen innan jag hann reagera. Elva hela, färska, fina ägg kastades i soporna! Får man göra så? Jag hade gärna köpt paketet ändå. Ägg är billig och bra mat. Har kassörskan en aning om hur mycket lidande som ligger bakom en 12-pack ägg? Skulle hon velat leva som hönsen i äggfabrikerna? Och vad tycker butikens ledning? Är det OK att kasta fullt användbara produkter?

Enligt gällande lagstiftning får man ha nio värphöns per kvm d v s varje höna får tillbringa sitt korta liv på ca en A4-sida. Omsatt till mänskligt utrymme skulle det motsvara ungefär hundra personer i en trerummare! Skulle någon vilja leva så dygnet runt? Hela livet?

En värphöna lever ca två år, sedan är hon utvärpt, utsliten och förbrukad. Förr kunde man i butik köpa höna att koka hönssoppa på. Underbart gott! Nu kastas dessa hönor på soptippen. Eventuellt blir de kanske biogas. De blir inte ens kattmat. Ingen vet längre hur man kokar hönssoppa. Man köper intetsmakande kycklingfiléer istället. Hur och var de produceras tar vi en annan gång.

Får man göra så? De´ vete katten …

Imorgon skriver jag om vad som står i förslaget till ny djurskyddslag och om hönsdirektivet inom EU.

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com