Varför finns det kattföreningar? (2)

Hur informerar kommunerna i föregående inlägg på sina hemsidor om sällskapsdjur och djurägaransvar?

Inte alls – ingenting. Varken Tomelilla eller Landskrona. Däremot har Landskrona en lång lista på hur man kan skrämma bort lösgående katter. Till grannens trädgård??!

Borde inte alla kommuners hemsidor och gratistidningar innehålla information om hur man ska ta hand om sina sällskapsdjur (katter)? Det skulle bidra till att kattföreningar och oskyldiga privatpersoner slipper hamna i den omöjliga situationen att se sig tvingade att ta hand om andras katter när de förvildats. Det kostar dem mycket både tid, energi och pengar.

Många privatpersoner är förtvivlade. Har kanske inte heller kunskap om hur man tar hand om och förhindrar att en kattkoloni bildas. De aktiva i kattföreningarna går på knäna. De söker ständigt stöd- och permanenthem till omhändertagna katter. En känd kommunpolitiker lär ha sagt ”Vi har inga problem med förvildade katter, dem tar de ideella föreningarna hand om!” Såvitt jag känner till bidrar ingen enda skånsk kommun till dessa föreningars verksamhet. Det handlar om djurskydd.

Vilken politiker vågar stå upp och ta ett handgripligt tag och se till att det genomförs en ny djurskyddslag? Vem vågar ta tag i det ökande problemet med övergivna och förvildade djur? Det gäller framför allt katter, men även hundar, ormar, fiskar m fl.

Om man söker på ”katter” på Tomelillas hemsida får man ett enda svar: Skyddsjakt. Det ska jag berätta mer om imorgon.

Monica Misra
Namn: Monica Misra
Ålder: 60+
Bor: Malmö med lantställe i Mellanskåne.
Bloggar om: Katter och andra djur, djurskydd, djurs rätt och välbefinnande, med mera.
Kontakt:kattbloggen@outlook.com