Viltolyckor händer vart 15 min – hur gör vi vid olycka?

call112_2

 

Över 48000 viltolyckor skedde 2015. Det sker i genomsnitt en viltolycka var 15.e minut på våra vägar. Samtliga Viltolycksrådets medlemsorganisationer och regionala råd arbetar under insatsveckan (se text längre ner) med information till bil- och mc-trafikanter samt bilskoleelever om viltfaran på våra vägar och hur du som trafikant kan förebygga olyckor.  Alla måste hjälpas åt för att minska detta. Viltolyckorna på våra vägar uppmärksammas i kampanjveckan 24- 30 september. Kampanjen har fått namnet ”Tänk efter före” som innebär ett personligt ansvar. Som fordonsförare kan du bidra genom att bl.a. förbereda din resa, skaffa information och anpassa hastigheten till de vägsträckor där det är extra farligt.

Nationella Viltolycksrådets film ”Tänk efter före” syftar till att få trafikanterna att förbereda sin resa genom att ta reda på var det har skett viltolyckor, vara utvilade innan man startar sin resa då är man mer uppmärksam och använda sig av Nationella Viltolycksrådets hemsida för att bland annat informera sig om de farligaste vägsträckorna.

Nationella Viltolycksrådet har tagit fram en App ”Viltolycka” som man gratis kan ladda ned till sin mobiltelefon. Har man aktiverat den så kan man bli varnad när man kör in i ett viltolycksdrabbat område.

Ett viktigt arbete med viltolyckor görs av eftersöksjägare. Deras arbete innebär att när ett larm kommit till Polisen om en viltolycka så skickas en eftersöksjägare från någon av jägarorganisationerna ut till olycksplatsen för att därifrån spåra viltet och avliva det om det är nödvändigt. På så sätt förkortas djurets lidande avsevärt. Trafikanterna måste därför markera platsen där sammanstötningen skedde. Detta gör man bäst genom att använda den s.k. viltolycksremsan som finns att få på närmaste bilprovning.
Respektera eftersöksjägarens viktiga uppdrag att förkorta trafikskadat vilts lidande genom att sakta ner farten när du ser en eftersöksjägare i anslutning till vägområdet.

Enligt § 26 i Jaktlagen och § 40 i Jaktförordningen måste en sammanstötning mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synbarligen skadat. Platsen för sammanstötningen måste också markeras. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter.
Det vilt som du har kolliderat med kan antingen ligga dött på plats eller ha gått vidare mer eller mindre skadat. Skadat och trafikdödat vilt ska omhändertas.

Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.
Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
Ring 112 och anmäl olyckan.
Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.
Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen.
Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta.
Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.
Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras.
Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.
Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra.

Vid kollision med övriga viltslag, utöver de ovan nämnda, gäller inte någon formell anmälningsplikt till polisen. Om man har kolliderat med ett mindre djur ska man se till att djuret blir avlivat och om möjligt avlägsnat från vägbanan, men som tidigare nämnts tänk alltid på din egen säkerhet.

Hur får jag tag på varningsremsor?
Viltmarkeringsremsorna finns att hämta hos de ingående parterna i NVR. Du ser vilka parterna är nederst på sidan. Remsan är gratis. Den kan också  hämtas hos de flesta av landets bilprovningsstationer, styckevis, en eller flera.
Företag, åkerier, kommuner, landsting m.fl. som behöver remsor till sin bilpark kan skicka ett mail till lars-erik.nilsson@polisen.se för mera information.

Eftersök av trafikskadat djur – så fungerar det.
Inom varje kommun har Nationella Viltolycksrådet ett antal kontaktpersoner som ansvarar för var och en sin del av vägnätet (ansvarsområden). På polisens LKC finns en karta där det framgår vilket ansvarsområde som ansvarar för just det vägområdet där den anmälda viltkollisionen har inträffat.

En av kontaktpersonerna underrättas per telefon av LKC om den inträffade viltkollisionen. Kontaktpersonen arbetar efter upprättade rutiner som innebär att skadat vilt kan avlivas och tas om hand så fort som möjligt.

Källa: www.viltolycka.se

Ulrika Bengtsdotter