Information om den nya typen av gulsot som drabbar kaniner runt omkring i Sverige

kaniner160808

Vi har i ett antal veckor nu fått läsa och höra i tidningar och tv om kaniner som insjuknat snabbt och avlidit. Fruktansvärt otäckt är det.
Jag tog kontakt med Cassandra, som tillsammans med Emma från Sveriges Kaninvälfärdsförening skrev denna text åt oss och alla kaninägare. Stort tack!

Det är många som just nu är oroliga över den nya typen av gulsot (RHDV2) som verkar ha brutit ut ordentligt nu i sommar. Det finns ett antal nyligen bekräftade fall av gulsot, några av den nya typen, och ett hundratal misstänkta fall bara i sommar. Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt meddelade i maj att ny forskning visar att de svenska fall av kaningulsot vi känner till sedan december 2011 orsakats av just RHDV2.

Viktigt att veta är att sjukdomen är väldigt smittsam, men även att den inte kan smitta människor eller andra arter än kaniner. Man behöver alltså inte vara rädd för att själv smittas eller för att andra husdjur än kaniner ska bli smittade. För kaninernas och kaninägares del är RHDV2 däremot väldigt fruktad. Viruset påverkar blodcirkulationen och blodkärl i hela kroppen, det ger inre blödningar och levern drabbas hårt. Många gånger märker man inte på kaninen att den är sjuk innan den hittas död, och dödligheten är nästan 100 %. I de fall man hinner se symptom handlar det om hög feber, neurologiska symptom och att kaninen tappar aptiten. Efter att kaninen är död kan man ibland se att det har kommit blod ur näsan. Inkubationstiden är 1-3 dygn och det går därför väldigt snabbt när smittan väl kommit till ett nytt område.
I Skåne är det många kaniner som misstänks ha dött av RHDV2, speciellt i Malmö hittar man döda kaniner på många ställen. Tyvärr är många konstaterade fall av gulsot inte typade (kan vara både RHDV och RHDV2) men flera kaniner som dött har varit vaccinerade mot RHDV. I de allra flesta fall har ägarna inte skickat kaninen på obduktion eftersom det är dyrt. Det som gör att man ändå misstänker gulsot är att så många kaniner plötsligt dör i närliggande områden. Smittan sprids bland annat via direktkontakt, insekter eller via förorenade föremål (till exempel kläder och skor som förorenats, eller via kaninhår, avföring, blod, saliv, färskt gräs, hö och foder). Viruset överlever relativt länge utanför sitt värddjur. Detta gör att man kan råka få med sig smittan hem när man är ute och rör sig på områden där RHDV2 finns, eller när man plockar gräs där sjuka kaniner befunnit sig.

För att skydda dina kaniner bör du skydda dem mot insekter med t.ex. myggnät, inte plocka grönt ute där det finns vildkaniner och undvika att resa mellan olika kaningrupper (t.ex. olika kanintävlingar). Inköpta kaniner bör sättas i karantän 2 veckor och rengöring av föremål kaninen varit i kontakt med bör göras med virkon eller klorin.
Ett vaccin är på väg till Sverige men det finns lite byråkratiska hinder som gör att det tar tid.
Fågel och Smådjurskliniken i Lomma, Skåne och Mälaren Smådjursklinik i Märsta, Uppland är några av de som jobbar för att få in vaccinet till sin klinik. Så länge rekommenderar veterinärerna att man fortsätter vaccinera mot den gamla typen av gulsot och mot kaninpest.
Kontakta din veterinär och visa intresse för det nya vaccinet.

Ulrika Bengtsdotter