Hästar och lösa hundar

Läste precis om 3 hundar som i april jagade ett hästekipage och det hela slutade med en räkning från veterinären på minst 20.000 kr för hästägaren, polisen inte vill gå vidare med ärendet, och en hundägare som vägrar ta sitt ansvar. Artikeln om händelsen hittar ni här.
Som hundägare blir jag rent ut sagt heligt förbannad när andra hundägare vägrar ta sitt ansvar, vägrar se att deras hund/hundar gjort något fel och vägrar förstå att som hundägare har de STRIKT ANSVAR för vad deras hund/hundar ställer till med. Det är lika mycket en hundägarens SKYLDIGHET att känna till lagar och regler om hundägandet som det är för en bilist att känna till de lagar som gäller vid bilkörning!
Googlade ”hundattack + häst” och fick upp många tidningsartiklar, här är några:

⋅ Norrtälje april 2012 – Hundar attackerade ryttare – 28-årig kvinna svårt biten

⋅ Spandelstorp december 2015 – Tilde Persson och ponnyn Pigalle attackerades av hund

⋅Hultsfred november 2010 – Par riskerar åtal efter hundattack

⋅Kyrkhult augusti 2013 – Aggressiv pitbull bet sig fast i hästmule

 
Jag kopierar denna text om tillsynslagen från SKK´s hemsida:

”Att vara hundägare innebär ett stort ansvar. Det är inte bara hunden som ska må bra och bli väl omhändertagen, det finns krav från samhället också. De sociala förpliktelserna framgår av lagen om tillsyn över hundar och katter.”

Lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter trädde i kraft den 1 januari 2008. Lagen föreskriver att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Hundar ska vara id-märkta och Jordbruksverket för ett centralt register över landets hundägare.”

”En lös hund som befinner sig på område där lantbruksdjur finns får infångas och om inte det går och det är nödvändigt för att förhindra skada på djuren dödas av den som äger eller vårdar lantbruksdjuren. Detsamma gäller om en hund springer lös i ett område där det finns vilt. Då får jakträttshavaren eller någon som företräder honom eller henne alternativt polismyndigheten ta hand om hunden. Kan inte hunden tas om hand får polismyndigheten avliva hunden om det är försvarligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

Kostnaden för omhändertagande ska betalas av ägaren eller innehavaren.”

”Under tiden 1 mars tom 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt, under den övriga tiden av året ska de hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från ovanstående. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund ska hållas kopplad.

Ovanstående innebär inte automatiskt att hunden måste vara kopplad, den måste dock stå under sådan lydnad som om den vore kopplad. I vissa områden råder alltid koppeltvång och på vissa platser totalt hundförbud, det är t ex vanligt med koppeltvång i offentliga parker och med hundförbud på lekplatser, kyrkogårdar och allmänna badplatser. Information om detta framgår av kommunens regler som varierar från kommun till kommun. Eftersom du som hundägare är skyldig att känna till vilka lagar som gäller är det lämpligt att du kontaktar Miljö- och hälsoskyddskontoret i den kommun där du bor eller vistas för att få information om vad som föreskrivs i just denna kommun.

En skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare.”

”Hundägaren eller den som har hand om hunden har ”strikt ansvar” och är alltid skadeståndsskyldig oavsett hur olyckan gick till. Man har dock rätt att kräva tillbaka pengarna från den som egentligen och bevisligen orsakat skadan. Det strikta ansvaret gäller även om ex en annan lös hund kommer in i din trädgård, oavsett staket, din hund är bunden etc. Blir den andra hunden skadad är du som ägare skadeståndsansvarig, trots att den andra hunden inte har på din tomt att göra. Detta ansvar kan dock jämkas eftersom även den andra hundägaren har strikt ansvar och därmed borde ses som medvållande. Kontrollera att din hemförsäkring även innehåller en ansvarsförsäkring, det kan annars bli mycket dyrt om din hund ställer till med något.”

Hästen på bilden har inget med texten att göra. Foto: Cia Larsson
Hästen på bilden har inget med texten att göra.
Foto: Cia Larsson

 

Ulrika Bengtsdotter