Det underskattade samspelet emellan människor och djur är hälso- och sjukvårdens stora förlust

– Att sällskapsdjur har positiva effekter på människors hälsa vet man sedan tidigare, men detta är första gången som någon har undersökt hur detta påverkar den amerikanska hälso- och sjukvården, säger PhD Terry L Clower som är en av två forskare som genomfört studien.

Någon motsvarande studie har inte gjorts i Sverige, men Socialstyrelsen publicerade 2014 en rapport där man slår fast att assistanshundar för personer med fysisk funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom är en god investering. Källa: http://news.cision.com/se/manimalis/r/djuragande-sparar-miljarder,c9902608

Vård- och assistanshunder

Jag finner en gammal artikel redan från 2005 i Göteborgs-Posten där Miljöpartiet önskar att sällskapsdjur skall få befinna sig inom vård- och äldreomsorgen.

”Mp vill ha djur på äldreboende ­ för att de gamla ska må bra. Äldre mår bättre tillsammans med hundar, fåglar, och katter. Det anser två miljöpartister som föreslår att djur ska få en större roll inom äldreomsorgen i kommunen. Duon Margot Skogsäter och Per­Olof Johansson hävdar att kontakt med djur i många fall har en mycket positiv inverkan på människors hälsa. Och att djur gör det lättare att hantera psykiska och fysiska påfrestningar. Kvaliteten på äldreomsorgen skulle bli högre med utbildade terapihundar i arbetet med dementa och om äldreboendena förses med akvarier och fröautomater åt fåglar. ­ Forskning i Sverige och i utlandet visar att äldre som har kontakt med djur har mindre ångest, bättre fysisk rörelse, ökad social kontakt och använder mindre lugnande och smärtstillande medel.”  Källa: http://www.gp.se/nyheter/vastergotland/1.144900-mp-vill-ha-djur-pa-aldreboende-for-att-de-gamla-ska-ma-bra?m=print

I Karlskrona i Blekinge började man 2010 ett projekt där hundförare och terapihundar besökte bland annat demensboende. ”Det har visat sig att personer med Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar har blivit mindre deprimerade och mer aktiva när de är tillsammans med djur. Många får tillbaka livsglädjen genom samvaro med hundarna. För många äldre personer är det enda sättet att få närhet och framför allt att få ge omsorg. En dotter sa när hon såg sin mamma smeka en av hundarna ” jag har aldrig sett mamma klappa någon så mycket”. Andra fantastiska positiva upplevelser visade sig under projekttiden hos de demensboenden så som andra äldreboenden. Källa: http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Metoder-och-arbetssatt/Djur-i-varden/Terapihundar-i-Karlskrona-kommun/

Vad är det som gör att människan mår bättre? 

I tidningen ”Miljöforskning” (januari/2010) skriver legitimerade veterinären samt informationschef vid Sveriges Veterinärförbund, Johan Beck-Friis i Stockholm en artikel om ämnet. ”En av få svenska forskare som studerat sambandet mellan djur och människa är Kerstin Uvnäs-Moberg, professor i djurfysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. När hon studerade mekanismerna bakom djur i vården, såg hon att man får samma fysiologiska effekt vid djurkontakt som vid massage. Då frisätts oxytocin, och detta hormon är känt för att spela en central roll för den lugnande effekt som ett barn får när det diar. Oxytocinet har även en mängd andra positiva egenskaper, som att det sänker puls och blodtryck, minskar smärta, stimulerar läkning och tillväxt, ökar välbefinnande och minskar stress samt minskar rädsla och ökar social interaktion. Ett djur kan frigöra oxytocin hos en människa, som i sin tur kan förhöja halten av oxytocin hos djuret.”  Källa: http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Januari-2010/Innehall/Temaartiklar/Underskattat-samspel-manniska-och-djur/

Detta är enbart några av alla artiklar och uppsatser som gjorts och som resulterar i att djuren närvaro är viktig för människan OCH med detta vill jag också påpeka att därför ska vi vara rädda om våra djur, tvåbent som fyrbent, kräl- som däggdjur. Djuren tar hand om oss mer än vad vi förstår.

Jag vill se fler äldre- och vårdomsorgsboenden i min kommun iallafall som tar hjälp av djuren för att få sjuka människor att uppleva glädje och trygghet i den så annars gråa vardagen med mycket annat som enbart kretsar kring deras sjukdom eller ensamhet.

 

 

 

Ulrika Bengtsdotter