SLUTA ATT SMÄLLA SMÄLLARE! Det är INTE nyårsafton än! Ta DITT ansvar!

 

18 - Fyrverkeriförbud

Jag är så arg och frustrerad! Sitter och läser ett antal inlägg på Facebook under veckan där förtvivlade djurägare skriver att det smälls smällare redan nu i bostadskvarter mm som skrämmer slag på deras hundar eller katter eller hästar.

Jag ber alla vuxna ta sitt ansvar och förklara för sina barn att det finns en lag som säger att man INTE får smälla inne i villakvarter och att man enbart får smälla på nyårsafton.

Alla kommuner i Skåne har olika eller lika förordningar gällande smällare och fyrverkerier. Här nedan är några exempel. Det som gör mig paff är att Osby kommun INTE har några förordningar alls – för det har glömts bort i fullmäktige att ta beslut om detta i 4 (!!!) år (se artikel nedan). SKÄRPNING!

Kristianstad kommun

19 § Upphävt av länsstyrelsen Fyrverkeripjäser för konsumenter och övriga pyrotekniska artiklar får ej användas inom de områden med samlad bebyggelse som är är angivna i till dessa föreskrifter bifogade kartor d v s inom orterna Kristianstad, Öllsjö/Vä, Åhus, Tollarp, Degeberga, Fjälkinge, Arkelstorp och Önnestad.

Förbudet gäller ej användningen av fyrverkeripjäser under nyårsafton och nyårsdagen eller i anslutning till arrangemang som genomförs med polismyndighetens tillstånd. Upphävt av länsstyrelsen.

Om användningen av berörda artiklar på andra platser med hänsyn till tidpunkt, belägenhet eller andra omständigheter innebär risk för skada eller beaktansvärda olägenheter skall polismyndighetens tillstånd inhämtas. Källa: https://www.kristianstad.se/upload/Insyn_paverkan/dokument/forfattningssamling/Kfs464_Allmanna_lokala_ordningsforeskrifter.pdf

 

Malmö kommun : http://malmo.se/Bo-bygga–miljo/Boende–narmiljo/Fyrverkeri.html

Helsingborgs kommun: http://www.helsingborg.se/startsida/bo-bygga-och-miljo/eldning-och-brandskydd/fyrverkerier/

Ängelholms kommun: http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Aldre-nyheter/Nyhetsarkiv-2014/Regler-fyrverkerier/

Osby kommun: http://www.nsk.se/2015/11/05/fullmaktigebeslut-om-fyrverkeri-bortglomt/

 

 

 

Ulrika Bengtsdotter