Husdjurshjälpen.Skåne uppmärksammar Djurens Dag

DjurensDag_HDH

Husdjurshjälpen.Skåne vill så klart uppmärksamma Djurens Dag! 

Djurens Dag (World Animal Day) är en internationell temadag för att uppmärksamma djurrätt och djurskydd. Den firas den 4 oktober varje år och startades 1931 av ekologer i Italien för att uppmärksamma att djurarter hotades av utrotning. Numera firas Djurens dag för att påminna om vikten av djurens välmående och för att belysa djurens situation.

Valet av datum gjordes bland annat för att det är Franciskus av Assisis helgondag, och han är djurens skyddshelgon. År 2003 har den uppmärksammats i Storbrittanien och är en internationell dag oberoende av religiös tillhörighet. I Sverige uppmärksammas Djurens dag av djurrätts- och djurskyddsorganisationerna. (Källa: Wikipedia/sv)

I denna länk kan Ni finna organisationen Djurskyddet Sveriges filialer i Skåne: http://www.djurskyddet.se/se/kontakt/vara-foreningar/skane-lan/ för kanske firar just Er ort Djurens Dag imorgon med någon gemensam aktivitet tillsammans med Djurskyddet Sverige.

En annan djurskyddsorganisation är Djurens Rätt. De har upprättat en namninsamling gällande att hjälpa den hemlösa djuren i samband med Djurens Dag.

”Ingen djurindivid ska behöva födas, växa upp och dö i utsatthet. Djuren kan inte tala – vill du vara deras röst och bidra till förändring?

Vi lanserar detta upprop i samband med Djurens dag 2015 och din underskrifter kommer vi att skriva ut på ett vykort och skicka till statisminister, landsbygdsministern, partiledarna m.fl.

En gång i veckan kommer vi att skicka ett vykort så att de aldrig glömmer bort de hemlösa djurens situation och vi kommer att fortsätta med detta tills att vi har fått igenom en ändring i djurskyddslagen!”  

Länk till denna namninsamling finns här: http://www.djurensratt.se/engagera-dig/blixtaktioner/hjalp-de-hemlosa-djuren

Den 30 september 2015 kom ett medborgarförslag från Djurens Rätts vice ordförande Carolina Ekström i Lund om att staden inte ska pynta med material som kommer från djur, så som påskfjädrar. Hela medborgarförslaget lyder:

”Medborgarförslag om att inte pynta staden med oetiskt material”

Att smycka staden med färgglatt pynt under högtider, så som under påsken, är ett trevligt inslag i stadsmiljön. Dessvärre kan dessa utsmyckningar innebära stort lidande för djur.

Ett exempel är de påskfjädrar som kommunen pyntat staden med i påsktider. Dessa fjädrar kommer från fåglar. Fjädrar och dun kan tas från fåglar på två sätt; dels efter slakt av djuren, dels genom plockning av levande fåglar. De stora slakterierna i Sverige tar inte tillvara fjädrarna vid fågelslakt, utan fjädrarna importeras hit. Det är svårt att kontrollera en sådan lång importkedja och vara säker på att djurskyddet håller svensk standard. Det är alltså stor risk att de påskfjädrar som pyntas med kommer från fåglar som plockats levande. Det finns i princip heller inga syntetiska alternativ på marknaden.

Av denna anledning tycker jag att Lunds kommun ska säga nej till djurplågeriet där levande fåglar får sina fjädrar bortryckta och istället dekorera staden med etiska alternativ.

Varför inte använda återvunnet material, som inte har animaliskt ursprung? Kanske kan samarbeten med skolor resultera i kreativa utsmyckningar och alternativ till lidandet?

Lund är en stad full av kreativitet och konstnärlighet och jag är säker på att det finns spännande sätt att ta tillvara detta och förgylla lundabornas vardag i de offentliga rummen, där djur inte kommer till skada. Jag ber därför kommunfullmäktige att ta tillfället i akt och visa att de säger nej till djurplågeri och ja till en stadsmiljö som sprudlar av djuretisk kreativitet.

Jag yrkar därför att Lunds kommun beslutar att av djuretiska skäl avstå från att pynta staden med material som har animaliskt ursprung (till exempel påskfjädrar).”

Källa: http://www.djurensratt.se/om-djurens-ratt/nyheter/medborgarforslag-pynta-inte-staden-med-oetiskt-material

Lite om djurskyddslagar i Sverige

Det är inte bara i Sverige som man vill uppmärksamma djur att djur ska vara välmående, belysa djuren situation eller uppmärksamma försvinnande arter och där det är vi människor som måste tänka annorlunda och agera innan det är försent.

Hur många av Er har gått eller går på cirkus? Troligen är det många som svarar ”jag har”. Många av de vilda djur som finns på cirkus, både i Sverige som i andra länder, far illa. Det ligger ju liksom inte i deras natur att göra konster och definitivt inte med eventuella plågsamma lärometoder.  Ett beslut från mitten av 2014  beslutade regeringen i Bulgarien att förbjuda vilda djur på cirkus. Cirkuslejonen Jora och Black placerades då i trånga metallburar i väntan på att lejonens ägare skulle komma på vad som skulle hända med dem.

I flera månader hölls elefanterna i burarna, knappt med möjlighet att vända sig om. Men nu har de fått en möjlighet till ett bättre liv! Organisationen Born Free Foundation fick nämligen kännedom om lejonens situation och erbjöd sig att flytta dem till en park i Sydafrika.

På Jordbruksverkets hemsida kan man läsa vad som gäller för cirkusdjur.

”Du får inte kräva mer av djuren än de har fysiska och psykiska förutsättningar för att klara av. Om ett djur haft en skada eller sjukdom som krävt veterinärvård ska du se till att det besiktigas av en veterinär innan det medverkar i någon föreställning.

Cirkusdjur ska varje dag få röra sig fritt utomhus, om inte vädret är extremt dåligt. De ska ha en torr och ren liggplats, och ska kunna uppsöka skugga om de behöver det.

Djuren ska inte störas för mycket av besökare, och får inte visas för allmänheten när de står uppbundna.

Du får inte använda följande djurslag:

 • apor
 • rovdjur (utom hundar och katter)
 • säldjur (utom sjölejon)
 • noshörningar
 • flodhästar
 • hjortdjur (utom renar)
 • giraffer
 • kängurur
 • rovfåglar
 • strutsfåglar
 • krokodildjur

Den som är cirkusansvarig ska göra en förteckning över djuren och upprätta en turnéplan. Alla djurens pass måste vara uppdaterade. På den ort som cirkusen reser ifrån får det inte finnas några restriktioner på grund av smittsamma sjukdomar. Sjukdomsutbrott kan innebära att cirkusen inte kan röra på sig som planerat.

 • Duvor måste årligen vaccineras mot Newcastlesjuka.
 • Får och getter ska årligen testas för brucellos.
 • Nötkreatur ska årligen testas för tuberkulos och brucellos. Kameldjur ska årligen testas för tuberkulos och brucellos.
 • För hund, katt och häst, se information under de djurslagen. ”

 

En ny utredning av hundkappslöpningsindustrin i New South Wales, Australien innehåller skrämmande uppgifter om att uppåt 17 000 vinthundar dödas årligen. Anledningen uppges vara att greyhound-hundarna inte anses tillräckligt snabba för att tävla. Uppgifterna kommer från en intern redogörelse genomförd av Greyhounds Australiasia (GA).

Utredaren Stephen Rushton som presenterade rapporten, kallade statistiken för ”en fruktansvärd anklagelse för industrin”. Antalet vinthundar som omhändertas uppges vara ”statistiskt obetydlig”. Under en sex års period omhändertogs 410 greyhound-hundar av RSPCA Australien varav enbart 154 av dom blev omplacerade. (Källa: Djurens Rätt)

Det finns många djur som är välmående och får kärlek och all den omsorg de behöver runt om i världen – men det finns de djur som aldrig kommer att få uppleva det. Vi har i detta inlägg bara uppmärksammat ungefär 0,10 % av allt som vi kan göra för att alla djur ska få ha det bättre och det finns ämnen som är enligt samhället väldigt tabu att skriva om MEN som verkligen skulle behövas uppmärksammas stort!

Vi på Husdjurshjälpen.Skåne vill tacka Er som verkligen tar hand och ansvar för/om Ert/Era djur och för den delen Ni som tar hand om djur som inte har det bra och får en andra chans med det djuren förtjänar. För oss är Ni eldsjälar och djurens röster!

Gå nu och krama och kela med Ert/Era djur efter att Ni läst detta inlägg. Jag ska göra det och så ska jag också tända ett ljus för de djur som fortfarande befinner sig i lidande och drömmer om en värld utan smärta.

 

 

Ulrika Bengtsdotter