Slarva inte med poolskyddet – det är Er skyldighet året om att det är säkert!

Termatec_pool

Foto: Termatec.se

Hösten är här och där med är det slutbadat i poolerna som många av oss har i våra trädgårdar. Många av poolägare är noga med att ha gjort poolområdet säkert med staket OCH grindlås eller tålig och bra bundet skyddstäckning, men många slarvar också med det och med det kan det ske tragiska händelser.

Under sommaren och fram till nu har vi på Husdjurshjälpen.Skåne fått läsa eller fått ge besked till djurägaren (de flest hundägare) att deras älskade familjemedlem har hittats drunknad i grannens pool eller i en trädgård lite längre bort då skyddstäckningen har bundits slarvigt eller att det inte har haft något skydd alls runt eller på poolen. Det är så oerhört tragiskt och fruktansvärt ledsamt, och en annan gång kanske det är ett litet barn som nyfiket vill ”titta och känna på vattnet”. Och det spelar ingen roll om poolen är liten eller stor – drunkning kan ske i vilket fall.

Vi ber Er som har en pool i Er trädgård – ha staket runt om så ingen kan komma innanför eller Ni som har ett skydd liggandes över – se till att det är spänt ordentligt och kolla gärna minst 1 gång om dagen att inget är rört och att inget finns under skyddet – eller skaffa ett ordentligt glashus över hela poolen. 

Det finns regler och lagar för dom som har pool. Boverket föreskriver att poolen SKA VARA barnsäkert. Den ska ha ett bra skydd så att ingen kan trilla i. Är vattnet djupare än 20 cm krävs ett minst 0,9 meter högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås. Alternativt en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd. Poolskydd ska vara lätt att täcka över och att öppna, inte minst ur säkerhetssynpunkt. Det är också viktigt att ta bort den lösa pooltrappan om poolen står ovanför mark! Hundar och andra djur kan ta sig upp på dessa.

Dessa regler gäller endast för pooler och bassänger som är fasta, inte flyttbara bassänger.

Bestämmelser om skydd mot drunkning finns i två lagstiftningar, både i bygglagstiftningen (Boverkets byggregler) och i ordningslagen. Båda lagarna innehåller bestämmelser om att bassänger och liknande anläggningar ska ha ordentliga säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska uppmärksammas.  Ordningslagen omfattar alla bassänger, fasta som lösa, på tomtmark och på allmän plats. Enligt ordningslagen är det anläggningens ägare som ansvar för att bestämmelserna i lagen uppfylls.

Som ägare har du ett rigoröst juridiskt ansvar för dig själv och andra. Om någon tar sig in på tomten och drunknar i poolen så kan du dömas till två års fängelse för vållande till annans död.

Ulrika Bengtsdotter