Nu är det viktigt med koppel!

 Koppel

Hundar får aldrig vara lösa i naturen och förfölja vilt, annat än under jakt. Under hundförbudstiden 1 mars–20 augusti är tillsynsplikten extra sträng.

Reglerna för när det är tillåtet att använda hund vid jakt eller för jaktträning finns reglerat i jaktförordningen, bortsett från detta ska hundar hindras från att förfölja vilt, oavsett årstid.
Det innebär att man får ha sin hund okopplad i naturen men att den måste vara under kontroll. Den ska alltid ha ett ”osynligt koppel”. Det är straffbart om en hund förföljer vilt, såvida det inte sker vid laglig jakt.
Många hundägare är omedvetna om vad deras hundar är kapabla att ställa till med.

Den 1 mars–20 augusti måste hunden vara kopplad när den vistas i marker med vilt, eller stå under motsvarande kontroll. Det betyder att den ska befinna sig intill sin förare och kunna kallas in omedelbart. Den får inte ”löpa lös” som det står i lagtexten.

Särskilda regler om hundhållning finns i olika län, så Du kan på  länsstyrelsernas gemensamma hemsida www.lst.se  kolla upp vad som gäller där du bor eller befinner dig. Den kommunala ordningsstadgan på orten kan också innehålla egna bestämmelser.

Ulrika Bengtsdotter